Nepoznaná História

Main Menu

Login Form

paypal

 • Currency:
 • Amount:

Counter

01914901
Today
Yesterday
This Month
All days
261
190
1074
1914901
Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: ZOnM-3 - dve "Uhorská"

ZOnM-3 - dve "Uhorská" 25. čen 2014 03:32 #5846


 • Příspěvky:1264 Obdržená poděkování 2582
 • Avatar uživatele p.hanic
 • p.hanic
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 73
Základné otázky z našej minulosti (3). dve Ungarn
Podľa pôvodného zámeru mala byť 3-tia tématická oblasť:
Základné otázky z našej minulosti (3). - "lingua patriae” , ZOnM3,
ale pre pochopenie súvzťažností je dôležité práve uvedenie existencie „dvoch Ungarn“!
Až sa na moment vrátite k pôvodnému rozpisu tém,
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...d=91&Itemid=114#4676
tak Vám dôvod tejto zmeny bude hneď jasný.

Logika existencie historických faktov, podložených nielen na papieri, je jasná:

2 erby = 2 kráľovské koruny = 2 územia = 2 úradné jazyky = 2 parlamenty....

a už nám chýbajú len ich skutočné pomenovania v prierezoch období minulosti....
Do reformácie základ systému v logike tvorby názvov bol cez hydronymá!
Predpokladám, ža každý toponym v geopolitike je novotvar vytvorený po Tridentskom koncile.

Jeden z reálnych názvov pomenovania územia od „Tatier k Dunaju“ bude s vysokou pravdepodobnosťou pôvod pomenovania od našeho stáleho suseda, Poliakov: „Królestwo Węgier , Węgry ..“
A tu logické hydronymá:
Váh / Hron – Waag / Gran – Waag-Gran – Waagrania - Waagria – Wegria – Wegry – Wengry / Wariagy


Otázka znie:
„Prečo nám existenciu týchto dvoch samostatných geopolitických útvarov zatajujú nielen insitní historici, ale aj literáti, jazykovedci?!“

Odpoveď by mohla byť ukrytá v otázke absencie slova „Maďar“ u Bernoláka-Rudnaya,
ako aj recipročne slova „Wenger“ v maďarskej slovnej zásobe.

Tu si treba uvedomiť, že práve táto anomália, „jazykový bordel Bernoláka“, je základom magyarisation!
Touto umelou absenciou sa maskuje existencia „skutočného prvého geopolitického útvaru“,
pretože na tzv. "Uhorskej kráľovskej korune" je nápis:
"Geovitas pistos krales Tourkias" (Gejza, vznešený kráľ Turkov).

Podľa gebírovcov je "Gejza" považovaný za zakladateľa tzv "Uhorskej štátnosti" a pritom bol "kráľ Turkov"!
A to "kráľ Turkov" tu akosi vonkoncom nikomu z akože "našich - slovenských" kompetentných neprekáža!?
Maďarská strana určite dobre vie, prečo to "turecké kráľovstvo" treba zametať pod koberec...

"Korunovačné slávnosti", Bratislava 1563-1830 ,Štefan Holčík ,1986 ,str. 8
books.google.at/books?id=vqpAAAAAYAAJ

Za slušné zamyslenie stojí otázka:
" Prečo maďarský jazyk nepozná, či lepšie povedané nesmie poznať rozdieľ medzi
"Die Magyaren und andere Ungarn"?

Tu treba položiť susedom otázku, nech nám láskavo maďarská strana vysvetlí
a ukáže ich pánom premiérom vyslovenú myšlienku:
1.) Kde a kedy bránili "Maďari" Európu pred "Turkami" ?
V zmysle výroku z článku:
"Orbáns Spiel mit dem Staatsbankrott" , 04. Jänner 2012, (Orbanová hra so štátnym bankrotom)
Und da Ungarn immer schon ein christliches Bollwerk gegen die Barbarei
ob gegen die Türken oder die Kommunisten
– war, sollte Europa an seiner Seite stehen.“
derstandard.at/1325485686524/Blog-Krisen...ankrott?_blogGroup=1

Nech Vám odpovedia a nech ukážu aj na mape, "orientačne", kde ten "obranný maďarský val proti barbarom stál", čo ho tvorilo?

ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...t=20&Itemid=114#5459
Poslední úprava: 25. čen 2014 03:49 od p.hanic.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Ramiannka

2 erby - 2 snemy 25. čen 2014 08:01 #5848


 • Příspěvky:712 Obdržená poděkování 1530
 • Avatar uživatele eliot
 • eliot
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 58
2 erby = 2 kráľovské koruny = 2 územia = 2 úradné jazyky = 2 parlamenty....
správne má byť - "2 snemy"
(parlament bol až neskôr )
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Ramiannka

ZOnM-3 - dve "Uhorská" 25. čen 2014 15:47 #5849


 • Příspěvky:934 Obdržená poděkování 965
 • Avatar uživatele Jozef Stanislav VŠ
 • Jozef Stanislav VŠ
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 40
Z predchádzajúceho príspevku pána p.hanica:
"Do reformácie základ systému v logike tvorby názvov bol cez hydronymá!"

Veľmi správne, ale do dnešných dní sa nám Slovenom zachovalo len jedno územie (kniežactvo) podľa rieky.

Ktoré je to územie, vážený prispievatelia?

Pozrite na por. č.. 5878
Poslední úprava: 27. čen 2014 17:08 od Jozef Stanislav VŠ.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

ZOnM-3 - dve "Uhorská" podklady 25. čen 2014 17:43 #5850


 • Příspěvky:1264 Obdržená poděkování 2582
 • Avatar uživatele p.hanic
 • p.hanic
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 73
Doplnenie podkladov k téme, pôvodne z korešpondencie:
Дата: Вторник, 3 июня 2014, 23:13 +04:00
Тема: Dve Uhorska - dva erby - dve pomenovania: Slovenska_citanka-1865 Ugry Nestora ako falzifikát iného letopisu


Pán Hromník,
ešte raz , dodatočne zopakujem , netreba tárať,
ale jednoducho logicky fundovane , na podklade dobových zdrojov pragmaticky dokazovať!

Dva „erby“ znamená logicky a jednoducho dva samostatné geopolitiké útvary v jednom časovom horizonte, ku ktorým je potrebné priradiť primerané logické, ale predovšetkým doložiteľné pomenovania.

Názvy z obdobia Žikmunda Luxemburského, z obrazu v tej predošlej e-pošte v prilohe,
sú nám neznáme.

Ale dnes už vieme exaktne dokázať, aké pomenovanie niesol útvar so symbolom:
„dvojkríža na trojici“ v dobe A.Rudnaya, kardinála a primasa Kráľovstva uhorského:
Pozrite si láskavo obraz A.Rudnaya z roku 1829:
 
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7...Alexander_Rudnay.jpg
 
Týmto obrazom A.Rudnaya z roku 1829 (vysvetenie za kardinála v roku 1826 „in petto“)
je potvrdené že: „Kráľovstvo uhorské“ malo erb so znakom „dvojkríž na trojici“.

Ako sa môžete sami presvedčiť, jeho súčasťou nebol erb „arpádovské brvná“!

Taktiež vieme že, korunovačné mesto Royaume de Hongrie bola Bratislava!
Tým je logická úvaha o území s týmto erbom „dvojkríž na trojici“:
„Le royaume de Hongrie fut le régime politique de l'État hongrois
okolo roku 1790-1829 jednoznačne a definitívne uzavretá,
- nebol to "Magyar ország" ="Arpád ország".

#* pozor! napriek tomu, že to v maďarskom jazyku nesie takéto pomenovanie!

commons.wikimedia.org/wiki/File:Albrecht_D%C3%BCrer_082.jpg
Zo slovníka „Dictionarium quadrilingve latino-ungarico-græco-germanicum
innumeris vocibus, phrasibus ... & proverbiis ...: indiceqve græco et germanico hac
in quartâ editione locupletatum ... Autoribus Alberto Molnar ...  1708

si môžete nájsť po heslom „Magyar ország“ priradenie v latinskom texte:
Hungaria, Ungaria, Pannonia – to sú tri geopolitické útvary taktiež z jedného obdobia!

Analogicky , z obdobia Bernolák-Rudnay vieme doložiť z diela A.Bernoláka:
Slowar Slowenski Cesko-Latinsko-Nemecko-Uherski
seu Lexicon Slavicum Bohemico-Latino-Germanico-Ungaricum
.
Budae, Typ. reg. univ. Hungricae 1825-1827
books.google.at/books?id=86RZAAAAcAAJ&
že terminologické pomenovanie pre „lingua Magyarica“ bolo vtedy „lingua Ungarica“!

Zvlášť upozorňujem!: Nie, toto nebola „lingua Hungarica“!

Pod pojmom z prvého stĺpca Slowára "Uher" je priradenie v latinčine "Hungarus"!
Dôrazne upozorňujem na "magyarisation"(ungaricae) stĺpec,
kde je v riadku pri "Uhersko" falzifikovane uvedené "Magyar orzság".!

#* v Slowáre nenájdete: maďarský, Maďar, Maďarsko, panónsky, Panno, Pannonia

Pojmom „Linguam hungaricam“ bol pomenovaný materinský jazyk grófa Széchényi István
z obdobia jeho gymnaziálneho štúdia v Pešti u Piaristov, podľa životopisu,
ktorý bol identický s „lingua patriae“ - jazykom  "Hungarie".

Graf Stephan Széchenyi: der Mann, der Ungarn schuf - Seite 32 ,Andreas Oplatka - 2004 - ‎
März 1803 im Pester Piaristengymnasium ausgestellte Dokument bescheinigt ihm,
er sei »gnarus linguae patriae«, der heimatlichen Sprache kundig.
Die Eintragung in der gleichen Rubrik lautet ein Jahr später so:
»Linguam hungaricam utpote sibi domesticam callet« — die...
books.google.at/books?isbn=3552053174
Széchenyi István - Seite 31 , Andreas Oplatka - 2005 -
... Egy évvel később ugyanebbe a rovatba ez került: „Linguam hungaricam
utpote sibi domesticam callet" - a magyart ugyanis mint otthoni nyelvet ismeri.7
Széchenyi István felesége, a német nyelvű Seilern Crescence sok ...

Z roku 1825 je doložiteľných viacero dobových dokladov „znalosti maďarského jazyka“
u grófa Széchenyi István, kedy sa vôbec začal učiť maďarský jazyk – „magyarische Sprache“!

U druhého erbu, pre geopolitický útvar so znakom „arpádovské brvná“ vieme jednoznačne doložiť jej zakladateľa: „GEOVITZAS PISTOS KRALES TOURKIAS
= Geza, erhabener König der Türken = Gejza vznešený kráľ Turkov“
Krönungsfeierlichkeit in Pressburg/Bratislava, 1563-1830 ,
Štefan Holčík - 1988 " str.8 ..Auf dem Plättchen mit der Darstellung Gezas befindet sich
die griechischslawische Aufschrift GEOVITZAS PISTOS KRALES TOURKIAS
(Geza, erhabener König der Türken - mit „Türken" waren die Madjaren oder ??Ungarn?? gemeint).…
books.google.at/books?id=edtnAAAAMAAJ
 
Predpokladám, že každému je jasné,
že keď bol „Kráľ Gejza -Arpádovec“ takto titulovaný,
tak to bol kráľ „Turkov“ a jeho kráľovstvo bolo „Turecké kráľovstvo“.


A tento preukázateľný fakt dáva odpoveď na niektoré principiálne otázky:

„Kde a kedy bojovali Maďari proti „Turkom“?!“
„Kde a kedy bojovali Uhri proti „Turko-Maďarom?!“
„Prečo pre maďarský jazyk ?nechce?(nesmie) jazykoveda (jazykovada) zaviesť pojem Uhor, uhorský, Uhorsko?!“

Resume:
Podľa vyššie uvedeného „Lingua Hungarica“ bola „lingua patriae“,
ale nebola to „lingua Magyarica“!


„Lingua Ungarica“ bola „lingua Magyarica“!

Preto analogicky aj pojem „Hungarus-Hongrois-Uher“ nemohol byť „Magyar“!
Pravdu majú tie historické zdroje, ktoré považujú Maďarov za Turkov.


S pozdravom
p.hanic
PS Už teraz upozorňujem že:
 pojem "Uhorsko" nebol v starších dobách pomenovaním územia našich predkov!
Dôvodom toho je fakt, že v ruských zdrojoch je možné si prečítať napr:
"Ugorskaja Rus vošla v sostav Wengerskogo korolevstva"
- ugorskyj a wengerskyj neboli synonymá!

Polský jazyk pozná viac menej len "Wengrzy -Wengersky ...."
- Tatry boli Wengerské... nie Ugorské

Zdroje k doplneniu:

A.Rudnay_Cardinal-und-Primas_konigreichs_Ungarn.jpg
Alexander_Rudnay-dvojkriz.jpg
E0471-maria-teresia-uhorsko-samostatne.jpg
   - Uhorské kráľovstvo - dvojkríž s kráľovskou korunkou na trojici - 1743

Szechenyi-lingua-patriae-Oplatka.jpg
Szechenyi-34r-s43-Geheimpolizei.jpg
   - Széchenyi sa začal učiť po maďarsky - dostal sa na zoznam tajne polície
HongrAis-Magyar-1822.jpg 
  - Magyar - vulgárne Hongr-A-is
Alberto_Molnar-szenczoi-1708-Magyar-orszag_317.jpg 
   - Magyar ország = Hungaria, Ungaria, Pannonia
Paget_magnaten-language-1839-s177.jpg
  - Magnáti nevedeli po maďarsky
diderot-hongrie-language-esclavo.jpg 
Ugry_nestora_Turki-pisarov-bizancie1829_s105.jpg
  - Uhri Nestora sú Turci bizancie     
Haynoczy-Ung_Hung.jpg  
 - všimnite si skrytky Ung. a Hung. - na jednej strane - ako Ungarus a Hungarus!

podobne aj : Dissertatio Paralipomenonica Rerum Memorabilium Hungariae.
Ex Parte Prima Decadis Tertiae, Curiosorum et Selectiorum, Variarum Scientiarum Miscellaneorum ... Ab ipso Authore excerpta, et separatim edita  (etc.)
   - máme tu na jednej strane  Hungarus Ungarus Slavus - ( napr. varazdiensis)
   - to sú Hungaria Ungaria Slavonia
books.google.at/books?id=DNlaAAAAcAAJ& ( books: Ungarus Hungarus Slavus )

Upozorňujem, že z dôvodu "čitateľnosti" celého textu som značne redukoval pôvodné diskusné príspevky!
Na požiadanie kohokoľvek ich prepošlem. doplním


Albrecht_D__rer_082.jpg


2xUngarn-Wappen_rom-kaiser.JPG


Alexander_Rudnay.jpg


Alexander_Rudnay-dvojkriz.jpg


A.Rudnay_Cardinal-und-Primas_konigreichs_Ungarn.jpg


E0471-maria-teresia-uhorsko-samostatne.jpg


Alberto_Molnar-szenczoi-1708-Magyar-orszag_317.jpg


diderot-hongrie-language-esclavo.jpg
Poslední úprava: 25. čen 2014 17:54 od p.hanic.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Ramiannka, Jozef Stanislav VŠ, slovien

ZOnM-3 - dve "Uhorská" podklady 25. čen 2014 17:57 #5851


 • Příspěvky:1264 Obdržená poděkování 2582
 • Avatar uživatele p.hanic
 • p.hanic
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 73
Szechenyi-lingua-patriae-Oplatka.jpg


Szechenyi-34r-s43-Geheimpolizei.jpg


Haynoczy-Ung_Hung.jpg


Ungarus_Hungarus_Slavus-1702.jpg


Ugry_Nestora-Wegry-Madyary-1829-s105.png


Hongrais-Magyar-1822.jpg


Paget_magnaten-language-1839-s177.jpg
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Ramiannka, Jozef Stanislav VŠ

ZOnM-3 - dve "Uhorská" podnety 25. čen 2014 18:03 #5852


 • Příspěvky:1264 Obdržená poděkování 2582
 • Avatar uživatele p.hanic
 • p.hanic
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 73
Sun, 01 Jun 2014 09:19:02 +0400 от p.hanic<>:
Vážení páni,
problém terminológie geopolitiky nie je jednoduchá vec,
keď bola naviac určovaná orwellovskou politikou víťazov.

Na nezávislé potvrdenie vedeckých dôkazov matematikov, že Nestor je felzifikát,
ponúkam dva erby akože "Hongrie" na obraze Albrechta Dürera:

commons.wikimedia.org/wiki/File:Albrecht_D%C3%BCrer_082.jpg
*** dopuručujem si všimnúť, že tento obraz nenájdete na wiki pri jeho prácach ... " prečo asi?"***

Sú tam erby oblastí ktorým vládol - každá z nich mala svoje originálne pomenovanie.

Problém je tu s "arpádovskými brvnami" a "dvojkrížom na trojici".


Na Röm.Kaiserlich und Königliches Orginal Wappen | Historische Abbildungen
www.familienkunde.at/Adel_siebmacher_wappenbuch.htm
www.wappenbuch.de/pages/wappen_1_Siebmacher.htm

Takže je potrebné riešiť dve pomenovania, nie jedno.

Wed, 28 May 2014 17:52:20 +0400 от p.hanic <>:
Slovenská čítanka: Pre gymnasia - Teil 2 - Seite 231 ,Emil Černý - 1865 –
books.google.at/books?id=DBwqAAAAYAAJ&pg=PA231&

Maďari preniesli síce meno svoje v reči svojej i na svoje nové bydlisko ,
ale název Uhorsko , ktorý u Slovákov už tristo rokmi pred ... z
ostal na vrchu , a stal sa pozdejšej kresťanským a europejským menom celej krajiny ,
až po dnes „Hungaria, Ungarn, Hongrie," nie ale Magyaria nazvanej.
Poslední úprava: 25. čen 2014 18:06 od p.hanic.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Ramiannka, Dušan, slovien, samomirus

ZOnM-3 - dve "Uhorská" podnety 25. čen 2014 19:59 #5854


 • Příspěvky:4038 Obdržená poděkování 5351
 • Avatar uživatele Ramiannka
 • Ramiannka
 • Administrator
 • OFFLINE
 • Karma: 74
Perfektne odvedená práca p. Hanic.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

ZOnM-3 - dve "Uhorská" podnety 25. čen 2014 20:00 #5855


 • Příspěvky:4038 Obdržená poděkování 5351
 • Avatar uživatele Ramiannka
 • Ramiannka
 • Administrator
 • OFFLINE
 • Karma: 74
Jožku vy aké kniežatstvo máte na mysli, kde v súčasnosti máme kniežatstvo?
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

ZOnM-3 - dve "Uhorská" podnety 25. čen 2014 20:02 #5856


 • Příspěvky:4038 Obdržená poděkování 5351
 • Avatar uživatele Ramiannka
 • Ramiannka
 • Administrator
 • OFFLINE
 • Karma: 74
Turci sa postarali aj o " prekrútenú históriu v prípade Vlada III. Tepesa"

príspevok, ktorý núti k zamysleniu a tématický sa sem hodí:
www.ramiannka.jecool.net/index.php?optio...=130&Itemid=114#5853
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Dušan

ZOnM-3 - dve "Uhorská" podnety 25. čen 2014 20:06 #5857


 • Příspěvky:4038 Obdržená poděkování 5351
 • Avatar uživatele Ramiannka
 • Ramiannka
 • Administrator
 • OFFLINE
 • Karma: 74
Dopĺňam info k obrazu Albrechta Durera, na ktorom je Žigmund Luxemburský, na mnohých weboch, kde je ten obraz znázornený - odkazujú, že ide o "Karola Veľkého" - tak sa nenechajte pomýliť.....
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Dušan, slovien
Vygenerováno za 0.264 sekund


Copyright © 2013.Ramiannka All Rights Reserved.