Nepoznaná História

Main Menu

Login Form

paypal

 • Currency:
 • Amount:

Counter

01906795
Today
Yesterday
This Month
All days
266
255
5253
1906795
Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: Maďarizácia

Maďarizácia 30. zář 2013 13:48 #1109


 • Příspěvky:712 Obdržená poděkování 1530
 • Avatar uživatele eliot
 • eliot
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 57
Otvorený list maďarskému prezidentovi Jánosovi Áderovi
s odpoveďou na jeho výrok „Straty a bolesť vyplývajúcu z Trianonu budú Maďari prežívať naveky“, ktorý povedal v súvislosti s Trianonskou zmluvou, ktorá v roku 1920 rozdelila územie vo vojne porazeného Rakúsko-Maďarska. Z tohto rozdeleného územia vzniklo mnoho štátov, vrátane Československa, neskôr samostatné Slovensko.

Vaša Excelencia,
dovoľte, aby som v mene „Franz Liszt Inštitútu Miroslava Demka“ reagoval na Vaše vyhlásenie pri príležitosti 92. výročia Trianonskej mierovej zmluvy: „Straty a bolesť vyplývajúcu z Trianonu budú Maďari prežívať naveky“, keď som sa o tejto informácii dočítal v slovenskom denníku Hospodárske noviny dňa 5. júna 2012 na strane 9. Ak výrok „Straty a bolesť vyplývajúcu z Trianonu budú Maďari prežívať naveky“ mám chápať v leitmotíve „nezabudnutia“ a v súvislosti s Vami ako spolutvorcom súčasnej maďarskej ústavy, tak ho vnímam ako vyhrážku, ktorá sa nedá obísť. S vedomím európskeho patriotizmu a stáročného pokusu a snáh o porozumenie medzi národmi, ktoré majú tak dôležitý význam aj v strednej Európe aj v tomto čase, dovoľte, Vaša excelencia, zo strany Slovákov a snáď aj iných národov, ktorých sa táto téma týka, reagovať na Váš výrok. Veď v skutočnosti Váš výrok v synonyme „nezabudneme!...“ môžeme chápať nielen ako nostalgiu, ale aj ako hrozbu Slovákom, Chorvátom, Rumunom, Srbom a iným národom, potomkom niekdajšieho spoločného štátu s Maďarmi.

Moja odpoveď je formálne trochu oneskorená, avšak nestráca nič na aktuálnosti, pretože čas nezohráva žiadnu úlohu pri takom silnom výroku, ktorý sa bezpochyby mal zapísať do histórie. A myslím si, že Vy si to iste dobre uvedomujete.
Kladiem si otázku, či tento výrok mal byť adresovaný okolitým štátom, teda aj Slovensku, alebo výlučne Maďarom, ktorí podľa Vás majú žiť s čoraz väčšou, rastúcou predstavou, ako im Trianon uškodil. Tento otvorený list adresovaný Vašej excelencii, nebol z mojej strany nejakým aktom náhodného rozhodnutia, ale je výsledkom nahromadených skúseností tak v osobnom živote, ako aj v oblasti poznávania európskych dejín. Pohľady na európske dejiny boli prirodzene rôznorodé, ale nikdy by nemali hraničiť s nepripustením informácií a presvedčenia do tej miery, že aby sa nepripustili informácie a pohľady susedných národov, ktoré by priblížili bolesti a straty Slovákov a tiež skutočnosti, že nemali ani fórum, kde by to mohli vyjadriť. Zostala im len viera v Boha a prosby v modlitbách, prípadne nejaká filozofia o víťazstvách a prehrách, ktoré nakoniec boli a sú súčasťou všetkých národov. Neviem, ako by sa mali vo svetle Vášho výroku hodnotiť a porovnávať víťazstvá či prehry, ktoré dosiahli Maďari v 19. storočí. Napadlo mi porovnanie s Rakúšanmi, ktorým sa podobne ako Maďarom pred Trianonom vyčítal fenomén utláčateľa národov. Teda môžeme hovoriť o nebývalom úspechu, keď kolonizovaný sa zmenil na ešte silnejšieho kolonizátora na vlastnom území novo-utvoreného štátneho celku. Ale napadli mi aj veľké víťazstvá Napoleona, s ktorými sa Váš národ stotožňoval aj keď nebolo preň ľahké si priznať, že napríklad už Borodino naznačilo vážny limit Napoleonovej expanzivity. Rakúsko-maďarské vyrovnanie s tvrdými zákonmi maďarizácie proti nemaďarským národnostiam je akoby Borodino, po ktorom nasledovala už len katastrofa.

Snažil som sa načrieť do histórie Slovákov, aspoň do obdobia posledných storočí, ale nenapadlo mi nič tak veľkého, čo by sa vyrovnalo s predstavami o veľkosti a úspechoch maďarského národa. Bol som prekvapený myšlienkou, do akej miery by mohol byť Váš výrok prezentovaný z hľadiska drámy a utrpenia slovenského národa pod tlakom maďarizačného teroru pred Trianonom. Pamätná tabuľa výročia Trianonu je chápaná v Komárne ako trauma a rozbili ju..., zatiaľ čo pre nás je to symbol slobody a nádeje. Ako teda napísať učebnice pre Maďarov žijúcich na Slovensku, a o tých v Maďarsku ani nehovorím? Je to presne o tom: takéto utrpenie spôsobuje viac-menej už len mlčanie či len náznak, akoby sa k tomuto utrpeniu už nechcelo vracať. Veď, ako dobre viete, veľké bolesti sú nemé. Boj o prežitie a zotrvanie na tejto zemi, taký bol zápas Slovákov s Maďarmi, tak úbohý a elementárny, keď vládol neprestajný strach používať vlastný, materinský slovenský jazyk, pretože to bolo doprevádzané pokutami a palicovaním. Nebola snáď maďarizácia sprevádzaná trvalým strachom, stratou slobody a vlastného domova? Aký výklad môžu dostať maďarskí žiaci o dielach slovenských literárnych klasikov, napríklad o diele Janka Kráľa, ktorý len v obrazoch mohol zanechať pamäť o prežívaní v tomto období:

„Osud môj inší, môj dom je vysoký,
nie to halúzka, nie to líšťa stromu,
nie to dolina, nie to háj hlboký,
nie je to hniezdo, nie to stromu semä môj dom,
kde bývam, konca kraja nemá.“

V skutočnosti nemám predstavu, do akej miery sú maďarskí žiaci oboznámení s týmto utrpením Slovákov a iných národov v bývalom Uhorsku, v spoločnom štátnom útvare. V učebniciach sa iste nenachádza, že používanie slovenčiny, materinského jazyka, sa chápalo ako protištátny, ba dokonca teroristický čin. Myslím si, že sa so svojou minulosťou treba vyrovnať čestne. A tiež rozpoznať katastrofálne postavenie kolonizovaných Slovákov a iných národov v spoločnom štáte, ktorý sa v slovenskom jazyku volal „Uhorsko“ (teda nie „Maďarsko“, ako sa to dnes prekladá). K tejto dráme v tomto spoločnom štáte nebola ochotná zaujať kresťanský postoj ani maďarská rímsko-katolícka, ani protestantská cirkevná hierarchia. Či snáď na svojom území neformovala pod heslom kresťanskej lásky celé pomaďarčené generácie mládeže? Ako som naznačil, je ťažké uvažovať nad víťaznými formuláciami o rovnocennom postavení Budapešti s Viedňou v 19. storočí na jednej strane a na druhej strane paradoxne zamlčať jazykovú genocídu Slovákov a iných národov pred Trianonom. Nevyváženosť takýchto výkladov histórie sa mi javí ako privilegovaný, ba feudálny prístup, luxus jedného národa v súčasnej dobe, ktorý akoby si uzurpoval právo na všetko – na utrpenie, na víťazstvo a na pravdu. Neviem, či si dnešní maďarskí študenti uvedomujú, že v 19. storočí nebolo ani len jedno mesto v dnešnom Maďarsku, kde maďarské obyvateľstvo tvorilo väčšinu (Lendvai). Neviem, či sa nejaké učebnice v Maďarsku zmieňujú o maďarizácii aj na pôde dnešného Maďarska, než aby sa upierali ich oči len za hranice! Aby sa Váš výrok „Straty a bolesť vyplývajúcu z Trianonu budú Maďari prežívať naveky“ dostal aj do svetla iných pohľadov.

Pýtam sa, do akej miery sú Vaše výroky v zhode s maďarskými učebnicami, ktoré vytvárajú vedomie súčasných maďarských študentov, celých generácií? Ako príklad uveďme výrok význačného člena arpádovského rodu, teda rodu, ktorý bol ešte bez kríža a na ktorý sú Maďari dodnes tak hrdí, od ktorého vyšli myšlienky o dôležitosti viacjazyčnosti krajiny. Nemal snáď starý pojem „Hungaria“ za úlohu prezentovať dôležitosť viacjazyčnosti, a teda akceptáciu viacerých národov v spoločnom štáte?

Na tomto mieste mi prichádza na um význačný maďarský literát a jazykový reformátor zo začiatku 19. storočia Ferenc Kazinczy a jeho známy výrok: „Keď bude zavedená maďarská reč (ako štátny jazyk), z nášho ľudu sa stane osobitný národ. Medzi Maďarov a Nemaďarov sa postaví navždy múr a cudzí (nezaradení, neutrálni) medzi nami sa buď stanú Maďarmi, alebo zomrú hladom.“ Ako máme chápať tieto výroky? Okrem toho, že Kazinczy chápe Nemaďarov, prekvapivo, ako cudzincov (nezaradených, neutrálnych), tak zároveň sa snaží o vytvorenie nejakého osobitého národa? Ako máme chápať postavenie múru medzi Maďarov a Nemaďarov? Neznamenal Trianon popraskanie tohto múru, ako nám to naznačujú osudy podobných múrov v histórii? Nezdá sa Vám, že v súvislostiach so samotnou maďarizáciou bol tento akt oddeľovania sa Maďarov od ostatných národov na území spoločného štátu (v slovenčine pod pojmom Uhorsko) skutočným zdrojom a prapôvodom toho výsledku, ktorému hovoríte Trianon?

Neviem, či sa pre porozumenie tejto problematiky v maďarských učebniciach nachádza známy výrok takej pre Maďarov významnej osobnosti, akou bol I. Széchenyi, ktorý akoby napovedal niečo k Trianonu: „Sotva poznám Maďara, bez ohľadu na to, ako mu znalosť a skúsenosť postriebrila vlasy a zbrázdila čelo, z ktorého sa nevykľuje šialenec, takmer úplne hluchý k zákonom, slušnosti a spravodlivosti, len čo sa nastolí otázka nášho (maďarského) jazyka a národnosti, v tej chvíli i ten najpokojnejší stratí rozvahu, najjasnozrivejšieho zachváti slepota a najrozumnejší hneď zabudne večnú pravdu príslovia: Čo nechceš, aby iní robili Tebe, nerob ani Ty im.“

Môžem sa opýtať, či si Maďari dnes uvedomujú, čo sa vlastne dialo v 19. storočí. Som presvedčený, že metódy, vôbec popis a upresňovanie tohto teroru 19. storočia, obzvlášť voči Slovákom, sa v učebniciach obchádza, a to nielen v Maďarsku. Dôvod je jednoduchý. Túto zahanbujúcu históriu je veľmi ťažko sprístupniť mysleniu dnešnej mladej generácie. Mám v súlade so Széchenyim skúsenosti, že vďaka vzdelávacím a kultúrnym vplyvom vo Vašej krajine nie je ochota čo i len vypočuť si iný názor. Táto skutočnosť má ešte aj iné dôvody... Dnes už vieme, že Széchenyiho priateľ bol aj Franz Liszt, ktorý mal slovenský pôvod a ktorého výrok proti maďarónom (maďaromanom) nie je známy dokonca ani v hudobnom svete. Keď Liszt nazýva maďarónov, maďaromanov („Magyaromanes“) ako svojich antagonistov: „...j'étais bien plus véritablement Hongrois que les Magyaromanes mes antagonistes, ...“ (In: Csapó Vilmos: Liszt Ferencz Levelei Báró Augusz Antalhoz 1846-1878. Budapest 1911, s. 89).

Alebo ani známy dialóg medzi známym britským autorom Settonom Watsonom a maďarským diplomatom Apponyim nezaznel na pôde Európy dostatočne silne, aby sme museli uvádzať dokumentáciu? Keď na Watsonovu otázku: „A čo bude na konci celého tohto (maďarizačného) hnutia?“ Apponyi odpovedal: „Jednoducho budeme pokračovať dovtedy, pokiaľ Slováci neprestanú existovať.“ Malo byť zmiznutie Slovákov v Európe podmienkou potvrdenia maďarskej pravdy a maďarského pohľadu na dejiny? Nepochybujem o tom, že poznanie skutočnej histórie, drámy maďarizácie a útlaku Slovákov a iných národov v 19. storočí je pre súčasných Maďarov podmienkou pre pochopenie Trianonu. Kazinczyho „maďarský múr medzi národmi“ síce na jednej strane praskol vďaka Trianonu, ale na druhej strane sa dodnes nehovorí o inom víťazstve, teda o maďarskom diplomatickom a politickom víťazstve, ktoré sa týka významu a prekladu pojmu „Hungaria“. Práve od obdobia Trianonu sa politickými cestami rozhodlo, že „uhorský“ bude znamenať výlučne „maďarský“, čo sa dostalo do európskych a svetových slovníkov. V témach starého Uhorska (Hungary, Ungarn, Hongrois...) sú tak spomínané len maďarské prvky. Akoby Slováci, Chorváti, Srbi, Rumuni a iní nežili s Maďarmi v spoločnom štáte. A to sa v skutočnosti demonštruje aj na pôde školstva. Akoby sa tieto národy ani nepodieľali na slávnej či neslávnej minulosti a kultúrnej tradícii spoločného štátu. Ako maďarský študent, ktorý nepozná pojmy a nie to ešte rozdiel medzi nimi: „Hungarian“ ako „Maďar“ (keď slovenský pojem „Uhor“ vo svojom jazyku nemá) pochopí, že v krajine pod pojmom „Hungary“ žili aj iné národnosti? A určite nikdy nebude vedieť, že tieto národnosti tu žili dávno pred príchodom Maďarov.

Som presvedčený, že toto nahrádzanie privilegovaného označenia spoločného štátneho útvaru dvomi nezávislými a navzájom nesúvisiacimi pojmami „Hungarian“ a „Magyar“, ktoré boli prijaté ako synonymum práve v Trianone, spôsobuje problém aj Maďarom, ktorí práve preto majú iné predstavy o tomto spoločnom štáte. Pravdu povediac, desí ma opakovanie výrokov o stratách a bolestiach vyplývajúcich z Trianonu, ktoré budú Maďari prežívať zdanlivo naveky a vôbec uvažovanie v týchto kontextoch, v starom šate kolonizácie a maďarizácie, s falošnými predstavami o monopolistickom postavení maďarského národa, ktorý chce posúvať ďalšie Kazinczyho múry na pôde dnešnej Európy. Akoby sa s neustále pretrvávajúcim cieľom obnovenia „veľkomaďarska“ predkladali staré doktríny z 19. storočia ešte dodnes.

Pripomeňme si, že busta M. Hurbana je dnes na čestnom mieste v slovenskom parlamente. Keď zomrel Hurban, vedúca osobnosť v zápase o základné práva Slovákov v Uhorsku (teda nie v Maďarsku) a predseda prvej Slovenskej národnej rady, maďarské úrady ho povolili pochovať len pri múre cintorína, medzi samovrahov a žobrákov. Dokonca na pohreb nepripustili ani jeho manželku. Ukazuje sa, že prežívanie minulosti je rozdielne, akoby Slováci mali ísť istým smerom a museli si pripomínať známu vetu pred Trianonom: „Slovák nie je človek“ („Tot nem ember“). Nemusím dokumentovať túto vetu, ktorú Maďari dodnes poznajú. Zdá sa, že väčšina sa tohto názoru nikdy nevedela vzdať. A myslím si, že nie som jediný – Slovák, Chorvát, Rumun, Srb atď. – ktorý má podobné pocity dodnes. Aj český prezident Václav Klaus nadobudol zaiste tento zvláštny pocit, ktorý má podobný názor s mojou úvahou o Trianone a tiež ho potreboval vyjadriť: „Bol som v Maďarsku na nejakej konferencii a tam pri večernej debate som pochopil, že pre priemerného Maďara sú severné hranice Maďarska Vysoké Tatry.“ (In: PLUS 7 DNÍ, 23.08.2012, č. 35, rubrika Myšlienka týždňa). [Ktoré, ako vieme, sú severnou hranicou Slovenska s Poľskom!]

V meditácii o Vašom výroku „Straty a bolesť vyplývajúcu z Trianonu budú Maďari prežívať naveky“ som sa snažil poukázať na tie skutočnosti, ktoré mi pripomenuli neblahú minulosť Slovákov a iných utláčaných národov v bývalom spoločnom štáte s Maďarmi, o ktorej som sa domnieval, že sa už nevráti. K Vášmu výroku, ktorý má nádych vyhrážky, sa mi žiada vysvetlenie.

Vaša Excelencia,
dúfam, že nájdem pochopenie a porozumenie pre moje pohľady a názory.
S úctou
Miroslav Demko
Bratislava, 26. 02.2013


P. S.: A nakoniec citát Štefana Osuského, slovenského delegáta na Trianonskom rokovaní dňa 4. 6. 1920: „Na jedno nikdy nezabudnem. Keď som o trištvrte na päť 4. júna 1920 pod zmluvu nesúcu meno Trianon napísal svoje meno, vedel som, že podpisujem vyúčtovanie slovenského národa s bývalým Uhorskom, vyúčtovanie účtov podpísaných od vrchu až dolu krvou, utrpením a biedou môjho národa. A toto vyúčtovanie je večné.“

Na vedomie:
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky
Václav Klaus, prezident Českej republiky
Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí Slovenskej republiky
a iní
denník Hospodárske noviny
www.slovenskyrozhlad.sk/otvoren%C3%BD-li...3%81derovi,1447.html
Poslední úprava: 26. pro 2013 18:10 od Ramiannka.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Maďarizácia 30. zář 2013 15:04 #1113


 • Příspěvky:4891 Obdržená poděkování 7335
 • Avatar uživatele Dušan
 • Dušan
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 86
Veru. Nádhera. Čítal som to už na jeho stránkacha . Malo to vyjsť vo všetkých slovenských novinách...Žiaľ väčšinou nie sú slovenské.Hoci zatiaľ píšu po slovensky...
Poslední úprava: 30. zář 2013 15:05 od Dušan.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: martinn1983, Ramiannka, Metod J. Sláv, Jozef Stanislav VŠ, otokar, Atamann

Maďarizácia a SNN, MS 01. říj 2013 09:10 #1146


 • Příspěvky:712 Obdržená poděkování 1530
 • Avatar uživatele eliot
 • eliot
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 57
Dušan napsal:
Veru. Nádhera. Čítal som to už na jeho stránkacha . Malo to vyjsť vo všetkých slovenských novinách...Žiaľ väčšinou nie sú slovenské.Hoci zatiaľ píšu po slovensky...

Skús sa opýtať kompetentných, prečo tento článok nebol uverejnený na stránkach SNN.
Prečo ho nemá MS na svoje web-stránke?
Prečo sú ešte i dnes v "slobodnom Slovensku" autorí a diela na "indexe" a to napriek tomu,
že majú pozitívny vzťah, obsah práve k Slovensku, Slovákom?
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: martinn1983, Metod J. Sláv, Jozef Stanislav VŠ, otokar, Atamann

Matica, Košút a Franz Liszt 02. říj 2013 06:21 #1166


 • Příspěvky:712 Obdržená poděkování 1530
 • Avatar uživatele eliot
 • eliot
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 57
Stanovisko Matice slovenskej k zamýšľanej pamätnej tabuli L. Košúta v Bratislave

Po tom, ako sme sa celé mesiace neúspešne usilovali umiestniť v našom hlavnom meste v Bratislave Súsošie solúnskych bratov ako pripomenutie 1 150. výročia ich príchodu na územie Slovenska, prichádza informácia, že v tom istom meste na Sedlárskej ulici č. 3 hodlá maďarské veľvyslanectvo v úzkej spolupráci s Csemadokom 3. októbra t. r. o 13. hod. odhaliť pamätnú tabuľu maďarskému politikovi Lajošovi Košútovi. Ako vieme, ide o odnárodneného Slováka, ktorý ako „demokrat“ nikdy neuznával slovenský národ a odmietol podávanú ruku Ľudovíta Štúra na uhorskom sneme v rokoch 1847 – 1848. Tým spôsobil dlhodobé napätie v slovensko-maďarských vzťahoch, čo v konečnom dôsledku napokon viedlo k rozpadu Uhorska. Navyše text na tabuli má údajne byť v rozpore s našou legislatívou: najprv je text v maďarčine a až na druhom mieste v štátnom jazyku.
Tento zámer a postup možno považovať aj za tichú provokáciu v rámci systematických krokov nášho južného suseda, ktorý sa neusiluje dostredivo a podľa európskych zvyklostí budovať partnerské vzťahy so svojimi susedmi, ale otvára staré rany a sype do nich soľ. Slovenským vlastencom to pripomína zámer bývalého maďarského prezidenta Laszlóa Solyoma, ktorý chcel 21. augusta 2010 vstúpiť do Komárna bez súhlasu našich orgánov. Napokon sa mu to nepodarilo, stal sa pre Slovensko persona non grata, a tento rozhodný krok slovenskej vlády nespochybnili ani európske orgány.
To nás oprávňuje dôrazne žiadať orgány hlavného mesta i Slovenskej republiky, osobitne Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, aby tento zámer neodkladne preskúmali a posúdili, osadenie tabule odložili a následne našli spôsob, ako celú záležitosť vyriešiť.
V Bratislave 1. októbra 2013
Marián Tkáč
predseda Matice slovenskej
a členovia Prezídia Matice slovenskej
*** Komentár: - zvolebnieva sa, tak je potrebné niečo zorganizovať pre zvýšenie popularity súčasného vedenia. No a téma "Košút apanák" je predsa stála živá.
A čo takto téma "Franz Liszt" práve k voľbám?
"Otázka slovenskej identity Franza Liszta, ako univerzálny, v praxi osvedčený vysoko spoľahlivý indikátor slovenskosti každého, je predsa "univerzálny lakmusový papierik slovenskosti"!
Aaj budúceho zakrátko voleného predsedu MS!
Poslední úprava: 02. říj 2013 06:21 od eliot.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: martinn1983, Jozef Stanislav VŠ, otokar

Keby nás neobsadili Maďari, neboli by sme Slováci 13. říj 2013 17:54 #1393


 • Příspěvky:712 Obdržená poděkování 1530
 • Avatar uživatele eliot
 • eliot
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 57

Пересылаемое сообщение
Тема: Fwd[20120507]: "Keby nás neobsadili Maďari, neboli by sme Slováci"!
*p.h.20131011- myšlienkovo rozvádzam:
"Keby nás neobsadili "Ugri"(Nestora), niekto si dodatočne nevymyslel "Maďarov", zostali by sme Wengrami!
---
Ďakujem páni za info,
ponúknuté som si prečítal a pozrel video.
Môj komentár a názor je nasledovný:

Ten názov mal historicky správne znieť:

"Keby si niekto 'nevymyslel Maďarov', ostali by sme Uhrami".

Pre tých, ktorí sa opäť zježia pri takejto "politicky nekorektnej myšlienke" ponúkam k pouvažovaniu:

1.) Kto mal materinskú reč maďarčinu na prelome 18-19.st?
2.) Prečo vtedy neexistovali cirkevné spevníky napísané po maďarsky ?
3.) Prečo Bernolákov Slowár nepoznal slovo Maďar, Panónec, Pannonia ?
4.) Prečo sa aj Nemci aj Slováci v maďarčine predstavovali výrazom "Magyar vagyok!"?,
ale v slovenčine či nemčine sa predstavovali "Som Uhor", "Ich bin ein Ungarn".
5.) Prečo Uhro-Slováci k Martinskému Memorandu 1861 uvádzali:
" ".. sme z väčšej časti Maďari s maďarskými srdcami a slovenskými jazykmi" "
6.) Prečo Maďari dodnes odmietajú zaviesť slovo Uhor do svojho slovníka?
7.) Kto a kedy konečne kriticky prehodnotí Nestora - základ maďarských sebaklamov?!
8.) Čo to je maďarizácia, od kedy, ako fungovala a ako sa nám po dnešok prejavuje?
9.) Ako to bolo so "znovuobnovovaním" maďarského jazyka 1792-1820?!
11.) prečo je cenzurovaná kniha Fr.Liszta z roku 1881:
"DES BOHÉMIENS ET DE LEUR MUSIQUE EN HONGRIE"?
11.) Prečo bola v slovenskej verzii knihy P.Lendvaia: "Die Ungarn" cenzurovaná celá kapitola,
kde bolo spomenuté dielo profesora Franz von Löher: Die Magyaren und andere Ungarn, - 1874


"Unter Nation ist aber nur die magyarische gemeint, und als Nationalsprache für ganz Ungarn soll nur die magyarische gelten : die andern Völkerschaften Ungarns, — die Deutschen, Slovaken, Ruthenen, Südslaven und Walachen, ..."

Krátke osvetlenie.
Pretože "vymyslení Maďari" potrebovali mat svoje "štátne rozprávky" - maďarské sebaklamy
- štátne náboženstvo - postavené na reálnych dokumentoch, na reálnej histórii,
tak si ako kolonizační páni orwellovsky privlastnili históriu Uhrov-Slovákov-Slovenov, históriu Uhorska.
No a origin "Uherov - slovenského jazyka" sofistikovanie presvedčili, že veď oni sú vlastne všetci "Slováci".
Pod pojmom "Slováci" = "Slovakorum" = "Hungariae Slavis" = "Uhro-Slováci" sa vtedy chápala len časť
obyvateľstva Uhorska z územia dnešného Slovenska, zhruba stredné Slovensko.

Ku každému z uvedených bodov som pripravený s kýmkoľvek viesť kedykoľvek serióznu diskusiu,
za predpokladu dokladovania každého predloženého názoru s prímeranou dobovou dokumentáciou.
Každý z vyššie uvedených bodov bol už z mojej strany v minulosti primerane zdokumentovaný!

Tak, ako na Slovensku úspešne funguje "negatívna muzikológia" (pojem od pána M.Demku)
tak fungujú podľa mnohorakých dôkazov aj "negatívni historici".

Zastávam názor, že skutočne dozrel čas na výmenu nielen muzikológov, ale aj historikov!

Spoločenské vedy treba konečne reálne oslobodiť z koloniálneho ideologického jarma Budapešti, Prahy!
Dokedy sa máme riadiť "názormi Budapešti či Prahy" v historických, muzikologických otázkach?

Intelektuálne impotetných akademikov Slováci skutočne nepotrebujú!

K tomu, čo "reálne produkujú" úplne postačia prekladatelia z češtiny, či maďarčiny
- veď ani tam nenájdete nieže "pro-slovenský", ale ani neutrálny rozmer výstupov!

S výzvou k zamysleniu sa
s úctou
p.h.

PS zrušením, katedier muzikológie, histórie ... ústavov SAV sa "vyprodukuje menej škody"
v oblasti historického povedomia slovenského národa,
ako keď sa im ponechá dnešná možnosť produkovať nielen naivné hlúposti,
ale aj dookola papagájovať vyslovene protislovenské myšlienky.
A naviac sa tým ušetria aj nemalé finančné prostriedky!

Am 04.05.2012 23:04,

Odporucam do pozornosti video "Keby nás neobsadili Maďari, neboli by sme Slováci""zo SME:
tv.sme.sk/v/24180/keby-nas-neobsadili-ma...-by-sme-slovaci.html

V úplnom kontraste k tomuto vídeu si láskavo prečítajte text: kubarev.ru/ru/content/382.htm
S jednou "klasickou", ale závažnou pripomienkou terminologického omylu:
"Vengerskoje korolevstvo Rusi" z toho článku malo byt spravne označené ako "Ugorskoje korolevstvo Rusi".
Pretože "Wengri neboli v predreformačnej dobe Ugri" - tu je práve ten závažný "podkobercovo zametaný"
problém existencie dvoch erbov "arpádovské brvná" a "dvojkríž na trojici"!
Zámerne nepíšem "trojvrší" - pretože tá symbolika bola podľa môjho odhadu úplne iná!

Link na Maďarónstvo Bernoláka k prečítaniu si môžete prečítať na ::
watson.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=849 .
** dnes by som už nepísal: " slovenského jazyka, slovenský ", ale precízne historicky
"lingua Hungaricae dialect lingua Slavonicae"

Pretože pri tej maďarizácii cestou A.Bernoláka došlo aj k "sťahovaniu národa"
naši predkovia žili podľa Slowára na:
"slovenská zem, Slovensku"
- čo bola v nemčine Slavonie = Tótország
- v dnešnej terminológii -Slavónia

Takto bol "encyklopedicky-jazykovo" dosiahnutý cieľ:
Magyarország zostal etnicky pre pozorovateľa zo zahraničia úplne vyčistený
a žili tam už len: "Uher=Magyar=Hungarus=Ugern".
Podľa Slowára AB "Slavus,Slowak, Slovák" žil "od veku-vekov" jedine v Tótországu, Slavónii...

..
Poslední úprava: 13. říj 2013 19:31 od Ramiannka.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: martinn1983, Ramiannka, Dušan, Jozef Stanislav VŠ, slovien

Maďarizácia 13. říj 2013 18:19 #1394


 • Příspěvky:4891 Obdržená poděkování 7335
 • Avatar uživatele Dušan
 • Dušan
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 86
Zdá sa , že je to tak. K tomu o čom je reč sa na stránkach Ramianky dospieva postupne , ako ke'd sa potôčiky vlievajú do rieky - z rôznych zdrojov - ale nevyhnutne.
Presadiť to však bude sizifovská hrdlačina.Ešte hádam horšie , ako zmeniť názor na náš "príchod" .Ten nie je v hlavách ľudí spojený s odporom a negatívnymi emóciami - ako pojem UHOR. Spájaný samozrejme s Maďarmi...
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: eliot, Ramiannka

Maďarizácia 13. říj 2013 18:36 #1395


 • Příspěvky:932 Obdržená poděkování 964
 • Avatar uživatele Jozef Stanislav VŠ
 • Jozef Stanislav VŠ
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 40
Část zprávy je pro hosty skrytá. Pro zobrazení celé zprávy se prosím přihlašte nebo registrujte.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: eliot, Ramiannka

MS a maďarizácia, otázky Fr.Liszta 16. říj 2013 07:04 #1452


 • Příspěvky:712 Obdržená poděkování 1530
 • Avatar uživatele eliot
 • eliot
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 57
ˇVedenie Matica slovenskej
Grösslingová 23
812 51 Bratislava

Bratislava 16. októbra 2013

Pripomenutie, ako Matica slovenská, menovite jej predseda Marián Tkáč zabránili predstaviť Franza Liszta ako Slováka počas osláv významného Lisztovho výročia roku 2011


Dovolím si Vám pripomenúť v tomto otvorenom liste, že pod vedením Matice slovenskej bola zničená významná oslava 200. výročia narodenia Franza Liszta roku 2011. Práve v roku, keď sa očakávala prezentácia Liszta ako Slováka. V propagácii Matice slovenskej ostal Liszt v starej interpretácii. Vďaka svojmu súčasnému vedeniu sa Matica slovenská stala pokračovateľkou komunistickej cenzúry, ktorá Liszta propagovala ako maďarského skladateľa. Uškodili ste nielen novému postoju a dokumentácii v záujme Slovenska k Franzovi Lisztovi, ktorú ste nebrali do úvahy, ale degradovali ste aj celé moje viacročné úsilie.
Táto Vaša aktivita sa oprela o manipuláciu – falzifikát, na ktorý sa odvolávali aj pani Lengová, pán Klinda a iní. Podčiarkujem, že na tejto citovanej výstave zo strany Matice slovenskej nebol uvedený zdroj výroku, o ktorom sa vedú debaty, teda „výroku Franza Liszta o prihlásení sa k maďarskému národu“.
Nezdvorilých reakcií bez snahy uviesť tento dokument sa po pánovi Klindovi a iných dopúšťa dodnes aj Matica slovenská, ako to môžeme sledovať v hrubej odpovedi jej reprezentanta pána Mulíka pánovi Holováčovi. Takéto radikálne postoje pripomínajú maďarónstvo z 19. storočia, o ktorých Franz Liszt vypovedal: „Maďaróni (maďaromani) sú moji antagonisti...“. Ak potrebujete zdroj k tomuto výroku, dodám Vám ho.
Ak nemáte zostať v rovine vedeckých amatérov v zástupe protislovenských záujmov, obratom odpovedzte a dodajte presný zdroj a popis Lisztovho výroku, ktoré som požadoval vo výzvach na pána Klindu, aby sa konečne uzavrela táto otázka za týmto posledným neviditeľným múrom smiešnych chmár.
S pozdravom


Miroslav Demko
prezident Inštitútu

**** k tomu si žiada pripomenúť!:
www.lisztinstitut.eu/dokument/cmfl.pdf
www.lisztinstitut.eu/dokument/bamojemesto.pdf

"Identita Franza Liszta je univerzálny lakmusový papierik slovenskosti každého,
kto sa k jeho identite vyjadril, vyjadruje, bude vyjadrovať!"

A to bez ohľadu, či sa jedná o fyzickú osobu, inštitúciu, muzikológiu, matičiarov, historikov, politikov.…
a tam patrí aj Matica slovenská - ale občas zaručene len podľa názvu
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: martinn1983, Ramiannka, Dušan, Jozef Stanislav VŠ

Maďarizácia 19. říj 2013 20:13 #1492


 • Příspěvky:932 Obdržená poděkování 964
 • Avatar uživatele Jozef Stanislav VŠ
 • Jozef Stanislav VŠ
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 40
Obdivuhodná stránka o Maďarizácii a Čechizácia á la Čechoslovakizácii v diskuzii:

forum.pansu.sk/katerorie-obsahu/forum/15...dejin-slovenska.html
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Otvorené listy na Klindu, Mulíka 22. říj 2013 09:17 #1510


 • Příspěvky:712 Obdržená poděkování 1530
 • Avatar uživatele eliot
 • eliot
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 57
OTVORENÝ LIST PROFESOROVI KLINDOVI
od pána Demka:
www.lisztinstitut.eu/dokument/olfk-062013.pdf

od pána Holováča nájdete na:
necenzurovane.sk/13/klinda.html
www.lisztinstitut.eu/dokument/olfk-102013-1.pdf

od pána Hrivnáka s pripojením aj na tajomníka MS Mulíka:
www.lisztinstitut.eu/dokument/olfk-102013-2.pdf
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Vygenerováno za 0.155 sekund


Copyright © 2013.Ramiannka All Rights Reserved.