Nepoznaná História

Main Menu

Login Form

paypal

 • Currency:
 • Amount:

Counter

02029009
Today
Yesterday
This Month
All days
63
66
129
2029009
Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: Franz Liszt je slovenský skladateľ

rodinné pomenovanie Ferko - Franz Liszt LT2020-11- 26. bře 2020 11:41 #18174


 • Příspěvky:1436 Obdržená poděkování 2703
 • Avatar uživatele p.hanic
 • p.hanic
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 73
literarnytyzdennik.sk/v-stankoch-hladajt...yzdennik-11-12-2020/

* Miroslav Demko: Jeden z nespochybniteľných dokumentov o Lisztovi – Slovákovi: Franz Liszt – nazývaný v rodinnom prostredí Ferko

Otázka: "Ktorý národ používal doma pomenovanie "Ferko" pre Františka, Franza, Franciscusa , Ferencza?"
Poslední úprava: 26. bře 2020 11:43 od p.hanic.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Metod J. Sláv

rodinné pomenovanie Ferko - Franz Liszt LT2020-11- 17. dub 2020 08:02 #18212


 • Příspěvky:1436 Obdržená poděkování 2703
 • Avatar uživatele p.hanic
 • p.hanic
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 73
LT2020_11-12s6_MD_FL-Ferko.jpg


Correspondance_1933s138Liszt-Ferco1841mai18.jpeg


Correspondance_2005s416_Liszt-Ferco1841jan3.jpeg
books.google.sk/books?id=ln4qAQAAIAAJ&q=Ferco+Lyon+Delsarte&
books.google.sk/books?id=u0s3AQAAIAAJ&q=Ferco+Lyon+Delsarte

Correspondance de Liszt et de la comtesse d'Agoult
Ferco a écrit pour savoir si vous le repreniez. J'ai dit à votre mère de répondre négativement. Aujourd'hui d'Ortigue s'abouche avec Girardin. Je doute que ... Je vous ai dit que d'Ortigue avait paru tout surpris de l'article Fétis. Oh ! les amis !
Franz Liszt, ‎Daniel Stern, ‎Daniel Ollivier - 1933 - ‎Zobrazenie úryvkov - ‎Ďalšie vydania


Correspondance générale: Novembre 1839-1841 - Strana 416
41-G. B. 353* À Franz Liszt [Paris, 3 janvier 1841.] Dimanche 3. ... Je voyais déjà en imagination l'écriture de Ferco avec un cachet noir ! Vous ne vous ... 50 ont été demandés à Lyon ! ... Delsarte. Il déclame la musique de Gluck à faire frémir c'est Nourrit dans ses plus beaux moments. Sauf à voix [sic] qui est détestable.
Daniel Stern, ‎Charles Dupêchez - 2005 - ‎Zobrazenie úryvkov
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Metod J. Sláv, Jozef Stanislav VŠ

Franz Liszt LT20200701 kompatriot s ruským cárom 07. čec 2020 08:39 #18343


 • Příspěvky:1436 Obdržená poděkování 2703
 • Avatar uživatele p.hanic
 • p.hanic
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 73
LT 25-26 20200701 s.6 :
Ruský imperátor dal FRABZOVI LISZTOVI "hroznú" otázku...
Čo na to muzikológovia?LT_s6_FL-Kompatriot.jpegLT_25-26_20200701.jpeg


LT_20200701s6_Eva-Ktristnov.jpeg


Prepis textu:
Je všeobecne známe, že Franz Liszt počas svojich koncertov
v Rusku mal možnosť aj osobne sa stretnúť s ruským cárom,
ako o tom písal vo svojom liste svojej partnerke Marii d'Agoultovej
7.mája 1842.(1) O tomto dialógu referoval aj francúzsky muzikológ
Serge Gut,(2) ktorý nazval tento list ako silne pitoreskný.
V liste sa môžeme dočítať nasledovné:

Cár: "Sme my takmer kompatrioti, pán Liszt?"
Liszt: "Sir..."
Cár: "Vy ste Uhor(Hongrois), pravda?"
Liszt: "Áno, výsosť..."
Cár: Mám armádu (regiment) v Uhorsku."

Je prekvapujúce, že sa dodnes vo svete nikto z muzikológov, lisztológov,
nepozastavil nad týmto dialógom medzi ruským cárom a Franzom Lisztom,
ktorý sa opiera o históriu národov žijúcich v Uhorsku v 19.storočí,
a kde ruský cár vyjadril názor na identitu Franza Liszta (nepochybne
Slováka, ako to vyplýva z tohto úryvku. Oslovenie Liszta cárom, ktorý
použil vetu "sme my takmer kompatrioti..." (niečo v zmysle ako rodáci),
nemusí byť z hľadiska súčasných výkladov a prekladov správne pochopené,
pretože v minulých storočiach sa pojem "uhorský" nechápal ako "maďarský".
Ani ruský cár to tak nevidel. Len tak dáva zmysel jeho otázka Lisztovi.
Z výpovede ruského cára je evidentné, že si bol vedomý skutočnosti,
že v Uhorsku žijú vo väčšom zastúpení aj Slovania. V inom prípade by
bolo ťažko vysvetliteľné, ako by mohol vnímať svoj kompatriotizmus voči
Lisztovi, ak by šlo o inú národnosť než slovenskú. Ruský cár tu prezentuje
zrejmú skutočnosť, že v Rusku sa pojem "Hongrois - Wenger" (Uhor) v tom
čase neprekladal ako "Maďar". Tak Rusi, ako aj Slováci v 19.storočí
rozumeli pod pomenovaním Uhor aj Slovákov. Ruský historik A. Kraevskij
ešte v roku 1867 vo svojich zápiskoch Listy z Uhorska predstavuje Slovákov
ako uhorský národ (Ugrov).(3)(Dokument I.) Podobne na Slovanskom zjazde
v Moskve v máji 1867. kde sa hrali výlučne skladby slovanských skladateľov
- prezentovali Lisztove Uhorské rapsódie ako slovenské.(4) Franz Liszt
nikdy neprotestoval. (Á propos, mohli by Franza Liszta akceptovať na tomto
zjazde, keby bol Maďar?).
Slovenský básnik Janko Kráľ v roku 1861 v básni Slovo (Pieseň slobody)
vyriekol:
"Zradca, a nie Uhor pravý,
kto chce monopol z ústavy,
nevláda len právo haní,
všetci sme rovnakí páni."
Kto bol pôvodcom vedomia a pravých Uhroch? Liszt alebo Janko Kráľ? Bolo
to vedomie slovenského národa. Je nepopierateľné, že príhodu s ruckým cárom
nám Liszt v skutočnosti zanechal v tej podobe, ktorá potvrdzuje jeho
skutočnú identitu! Ak Liszt zdvihol hlas pri oslovení "Sir", mohlo to byť
zo strany Lisztovej domoviny znamanať len, že nebolo v jeho záujme otvárať
túto citlivú tému, ktorá mala silné politické pozadie. Práve pre túto tému,
tému prekladov a výkladov termínu "Uhor" (Hongrois) Liszta napádali. O tomto
dokumente sa dodnes biografi a hudobmní vedci nezmienili.
Poslední úprava: 08. čec 2020 05:22 od p.hanic. Důvod: prepis textu
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Metod J. Sláv, Jozef Stanislav VŠ

Franz Liszt LT20200701 Slovanský zjazd 1867 19. čec 2020 20:42 #18360


 • Příspěvky:1436 Obdržená poděkování 2703
 • Avatar uživatele p.hanic
 • p.hanic
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 73
Всероссiйская этнографическая выставка и славянскiй съѣзд в ...
Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии (Совиет Унион). Русская этнографическая выставка, 1867 - 1867
Nájdené v tejto knihe – strana 225-226
Русская этнографическая выставка, 1867. вители славянскихъ депутатовъ отвѣчали со всѣхъ мѣстъ поклонами публикѣ, замолкли наконецъ рукоплесканія, клики „слава“ и концертъ могъ продолжаться. Концертъ Балакирева былъ …

books.google.sk/books?pg=PA225&id=EmJcAAAAcAAJ&

s.121-123 zástupcovia z Uhorska - Slováci
IV. Словаки,
8. Андрей Андреевичъ Радлинскій,
9. Докторъ правъ Янъ Есенскій, адвокатъ изъ мѣстечка Святаго Мартина въ Турчанской столицѣ (комитатѣ).
10. Докторъ Павел Мудронь, адвокатъ оттуда же.

p.221-225
Славянскій концертъ г. Балакирева, былъ, можно сказать, продолженіемъ вчерашняго славянскаго обѣда.
...Гербы всѣхъ славянскихъ національностей и флаги съ ихъ народными цвѣтами были расположены по всему протяженію хоръ;
...
p.225
Концертъ Балакирева былъ составленъ изъ піесъ, изъ которыхъ каждая относилась къ той или другой славянской національности.
...
словацкій — въ фантазіи на словацкія (неправильно названные венгерскими) темы Листа,
....
p.226
Г. Кросъ мастерски, съ величайшею тонкостью и вмѣстѣ энергіей, выполнилъ трудную партію въ страстной и увлекательной фантазіи Листа на венгерскія темы;

*** "Rhapsodie hongroise" od Hongroisa-neMaďara Franza Liszta boli v tejto dobe 1867 všeobecne chápané už ako slovenské!
Žiaden z účastníkov koncertu, ako zástupcovia Slovákov, tak aj z početnej delegácie z Čiech neprotestovali
proti "Rhapsodie hongroise" od Hongrpoisa - neMaďara Franza Liszta - že nepatria slovenskému zastúpeniu z Kráľovstva vengerského!
Poslední úprava: 20. čec 2020 04:26 od p.hanic. Důvod: slovanský-slovenský
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Metod J. Sláv

Словацкий композитор Франц Лист и Россия 20. čec 2020 05:31 #18361


 • Příspěvky:1436 Obdržená poděkování 2703
 • Avatar uživatele p.hanic
 • p.hanic
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 73
РУССКИЙ ЯЗЫК В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ 19
Словацкий композитор Франц Лист и Россия
Мирослав Демко
(Швейцария)

Аннотация:
Автор пишет о словацком происхождении Ф. Листа.
Рассуждает о его отношении к славянам, к русской
культуре, o петербургских встречах с ее видными
представителями.

Ключевые слова:
Лист, угр. словак , Австро- Венгрия, славянский мир,
русские композиторы , популяризация творчества

В 2003 году в Швейцарии был издан мой труд «Franz Liszt compositeur Slovaque» 1 ,
в котором я впервые представил этого гения музыки как словака. В 2011 году Ф.
Лист был объявлен словацким композитором. Этому решению способствовали
вышедшие в последние десятилетия исследования знатоков Франца Листа мирового
уровня, а также решение Австрии, когда 15 октября 2006 года данное заявление
поддержал Хайнц Фишер, бывший президент Австрийской Республики, в присутствии
правнучки Франца Листа Ники Вагнеровой.
....
www.arsk.sk/wp-content/uploads/2019/05/R...centre_Evropy_19.pdf

www.russianedu.ru/magazine/rusjurnal/view/10.html
*** článok je od strany 170 po 179
Poslední úprava: 20. čec 2020 05:35 od p.hanic.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Metod J. Sláv

Franz Liszt je slovenský skladateľ 22. čec 2020 21:58 #18365


 • Příspěvky:5238 Obdržená poděkování 7550
 • Avatar uživatele Dušan
 • Dušan
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 90
Drobmá zaujímavosť na ktorú som narazil náhodou Zberateľská známka z Rakúska s portrétom F Liszta. Máme aj u nás takú ?..
eshop.infofila.cz/rakousko-cista-c-1099-5398


Snmekobrazovky2020-07-22v23.56.19.png
Poslední úprava: 22. čec 2020 21:59 od Dušan.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Metod J. Sláv, p.hanic

M.S.Ďurica-2008-Franz Liszt je slovenský skladateľ 28. zář 2020 20:56 #18539


 • Příspěvky:1436 Obdržená poděkování 2703
 • Avatar uživatele p.hanic
 • p.hanic
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 73
Milan S. Ďurica:
Slováci a Sedembolestná, 2008, Lúč
s.26,27 :
" ... Kardinál zaistil aj vysokú hudobnú úroveň osláv skladbami uhorského komponistu európskej povesti,
akým bol vtedy už dožívajúci
Slovák František List (Liszt, 1811- 1886),
ktorý mu venovl svoju Ostrihomskú omšu.

Durica_2008_Titul.jpeg


Durica-tiraz.jpeg


Durica-2008s26-27_FL-Slovak.jpeg


Durica2008_Linea-recta-brevissima.jpeg
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Jozef Stanislav VŠ

Prednáška Franz Liszt slovenský skladateľ 20201126 22. lis 2020 17:16 #18669


 • Příspěvky:1436 Obdržená poděkování 2703
 • Avatar uživatele p.hanic
 • p.hanic
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 73
bratislava.dnes24.sk/bratislava-pomohla-...red-200-rokmi-375993

Biographisches lexikon des kaiserthums Oesterreich: ... - Strana 279
Constant von Wurzbach · 1884
Várkony , Thaddäus Amadé Graf Jahre 1809 die kriegerischen Rüstungen ( f . k . ... Phantasiren auf dem Piano , worin er Thatsache ist es auch , daß Graf Thad . sich öfter mit dem berühmten Hummel däus , das Genie des jungen liszt [ BD .

Neuer Nekrolog der Deutschen - Zväzok 21;Zväzok 23 - Strana 474 1847

.. der zuerst das noch unausges bildete Latent des Knaben Liszt würdigte , der vor allen zu Teiner Uusbildung beitrug ... Sahrs . de R . Reft . . 916 . und Leibtragenden erfült . Mit ihm ist der lekte månnliche 474 128 . Graf Amadé b . Várkony .


**//** Eva Sládková Kultúra

bratislava.dnes24.sk/bratislava-pomohla-...red-200-rokmi-375993
Bratislava pomohla odštartovať kariéru fenomenálneho Franza Liszta. Ohúril ju pred 200 rokmi

Hudobný génius, famózny klavirista a skvelý hudobný skladateľ Franz Liszt pred 200 rokmi očaril bratislavskú smotánku.
Zdroj: TASR/Anton Zagar ml.
Franz Liszt pochádzal z rodiny všetrastranne vzdelaného otca a matky, ktorí mali slovenské korene. Muzikológ a historik Miroslav Demko tvrdí, že aj Franz sa cítil Slovákom. Podľa neho to potvrdzuje viacero faktov. Každopádne, veľa nechýbalo a geniálny Franz by sa nenarodil.
Syn skromných rodičov
„Otec Franza Liszta ukončil kráľovské gymnázium v Bratislave, bol novicom u Františkánov v Malackách, potom študoval filozofiu. S manželkou Annou mali jediného syna Franza. Ich skromný pôvod dokazuje i to, že skutočným kultom v rodine bol svätý František z Pauly. Ten nebol kultom bohatých vrstiev, ale najchudobnejších Slovákov, obyčajného ľudu, poddaných,“ vraví Miroslav Demko.

Naše mesto malo na vývoj kariéry Franza Liszta podstatný vplyv. Jeho otec Adam ako violončelista, klavirsita a pedagóg sa pričinil pri formovaní Franza Liszta. Ihneď objavil, že má doma nesmierny talent, no nemal dosť peňazí na to, aby ho mohol podporovať tak, ako si zaslúžil. 26. novembra 1820 ho preto priviedol do Bratislavy, kde akurát zasadal snem, teda tá najvyššia šľachta. Malý, vtedy len 9-ročný Franz, im zahral pamätný koncert, ktorý odštartoval jeho závratnú kariéru.

Brahmsov šok

„Otec chcel, aby bratislavská šľachta videla, čoho je Franz schopný. Bol totiž už ako 9-ročný absolútny fenomén. Dokázal fantasticky improvizovať spôsobom, čo nedokázali iní. Johannes Brahms mu v o pár rokov neskôr napríklad predložil svoju najťažšiu klavírnu skladbu a zostal v šoku, ako to zahral z listu,“ dodáva muzikológ.

Franz List v roku 1 820 vystúpil v záhradných priestoroch dnešnej Univerzitnej knižnice, na mieste, ktoré sa dnes volá Pavilón Franza Liszta. Očaril magnátov, ale len Michal Esterházy, Szapári a hlavne Amadé mu poskytlá finančnú pomoc na štúdium na 6 rokov.

„Mimoriadnu úlohu zohral v Lisztovom živote Thadé Amadé, ktorý pochádzal z Vrakune. Zoznámil ho so Salierim, ktorý bol vtedy veľkou autoritou v kompozícii. Liszt po Bratislave sa dostáva ku známemu klaviristovi a pedagógovi Czernému. Dá sa jednoznačne povedať, že práve návšteva Bratislavy mala na géniovu kariéru zásadný vplyv a on jej to nikdy nezabudol. K nášmu mestu mal celý život hlboký a osobitý vzťah a pomerne často ho navštevoval,“ uzavrel Miroslav Demko.

Pri príležitosti 200. výročia koncertu Franza Liszta v Bratislave bude vo štvrtok 26. novembra podujatie, kde sa o tomto famóznom hudobníkovi dozviete viac. Nasledovať bude koncert Ladislava Fančoviča. Pre pandémiu to však môžete sledovať len online.

www.staremesto.sk/sk/events/showEvent/id:6632

****/////*****
www.facebook.com/events/1290601481292978...action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%7D

Franz Liszt a Bratislava
Online podujatie
Podrobnosti
Štvrtok 26. novembra 2020 o 18:00 UTC+01
Verejná · Usporiadateľ: Ladislav Fančovič - the pianist
Online podujatie
26. november 1820 – pravdepodobne v dnešnom Lisztovom pavilóne v záhrade Univerzitnej knižnice sa ukázal vo vybranej spoločnosti prvý raz v Prešporku mladý Franz Liszt.
Mal vtedy 9 rokov a traja nadšení grófi sa rozhodli podporiť malého Franza pravidelným štipendiom, ktoré mu pomohlo sa dostať na štúdium do Viedne a odštartovať jeho životnú oslnivú umeleckú dráhu.
Franz Liszt sa v neskorších rokoch rád vracal do Bratislavy, kde často navštevoval príbuzných, známych a koncertoval. Najčastejšie dirigoval a hral v Dóme sv. Martina.
Dnešné podujatie je pripomenutie si tohto veľkého romantického klaviristu a skladateľa, ktorý začal svoju kariéru tu v Bratislave práve pred 200 rokmi!
Program:
Prednášky:
Zuzana Godárová - Prešporok začiatkom 19. storočia
Miroslav Demko - Koncert 9-ročného Franza Liszta v Bratislave
Koncert:
Ladislav Fančovič:
F. Liszt: Sonáta h mol
Kapacita sály je už obsadená. Preto sme pre Vás pripravili aj ONLINE streaming grátis. Link bude uverejnený čoskoro.
Organizátor:
Bratislava-Staré Mesto
Spoluorganizátori:
Bratislava Tourist Board
Univerzitná knižnica v Bratislave
Konzervatórium v Bratislave
Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Fondu na podporu umenia


2020-11-22FL-Szapary-Amade-Varkony-1820-1907.jpeg


** ale len gróf Amde de Várkony a Szapary podporili štúdiá mladého Franza Liszta 600 guldenov po 6 rokov!

ONLINE koncert a prednáška

_fb_FLaBA_20201120_1800Fanovi.jpeg


www.staremesto.sk/sk/events/showEvent/id:6632
+++
Staromestské noviny November 2020, ročník 12, číslo 11 03.11.2020

STAROMESTSKE_NOVINY_NOVEMBER_WEB.pdf (PDF, 23 MiB)
SN_11_2020_web.jpg (JPG, 174 KiB)
www.staremesto.sk/data/MediaLibrary/58/5...VINY_OKTOBER_WEB.pdf


staromestske-noviny-FL-20201103.jpeg
Poslední úprava: 22. lis 2020 17:45 od p.hanic.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Dušan

Korunovačná omša Franz Liszta 1867 05. úno 2021 16:31 #18887


 • Příspěvky:1436 Obdržená poděkování 2703
 • Avatar uživatele p.hanic
 • p.hanic
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 73
Korunovačná omša Franza Liszta je zároveň manifest jeho nesúhlasu s rakúsko-maďarským vyrovnaním.
Miroslav Demko
Literárny týždenník 20.január 2021 LT_1-2/2021, s16-17
+ Adoramus Te , časopis o duchovnej hudbe Ročník XXIII Číslo 3/2020, s.2.

FL00Adoramus2020_03.jpeg


FL01obsah.jpegFL24Summary_2021-02-05.jpegLT1-2_2021_tit.jpeg


LT1-2_2021s16_FL-korunovanOma_1.jpeg


LT1-2_2021s16_FL-korunovanOma_2.jpeg


LT1-2_2021s17_FL-korunovanOma_3.jpeg
Poslední úprava: 05. úno 2021 16:33 od p.hanic.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Začiatky mladého virtuóza LT1-2_2021s17 05. úno 2021 16:37 #18888


 • Příspěvky:1436 Obdržená poděkování 2703
 • Avatar uživatele p.hanic
 • p.hanic
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 73
Spomienka na prvý slávny koncert FRANZA LISZTA v Bratislave. 26.11.1820
Začiatky mladého virtuóza

Miroslav Demko
Literárny týždenník 20.január 2021 s.17

LT1-2_2021s17_FL-zaiatky.jpeg
Poslední úprava: 05. úno 2021 16:40 od p.hanic.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Atamann
Vygenerováno za 0.615 sekund


Copyright © 2013.Ramiannka All Rights Reserved.

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat