Nepoznaná História

Main Menu

Login Form

paypal

 • Currency:
 • Amount:

Counter

01906618
Today
Yesterday
This Month
All days
89
255
5076
1906618
Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: Franz Liszt je slovenský skladateľ

rodinné pomenovanie Ferko - Franz Liszt LT2020-11- 26. bře 2020 11:41 #18174


 • Příspěvky:1253 Obdržená poděkování 2573
 • Avatar uživatele p.hanic
 • p.hanic
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 73
literarnytyzdennik.sk/v-stankoch-hladajt...yzdennik-11-12-2020/

* Miroslav Demko: Jeden z nespochybniteľných dokumentov o Lisztovi – Slovákovi: Franz Liszt – nazývaný v rodinnom prostredí Ferko

Otázka: "Ktorý národ používal doma pomenovanie "Ferko" pre Františka, Franza, Franciscusa , Ferencza?"
Poslední úprava: 26. bře 2020 11:43 od p.hanic.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Metod J. Sláv

rodinné pomenovanie Ferko - Franz Liszt LT2020-11- 17. dub 2020 08:02 #18212


 • Příspěvky:1253 Obdržená poděkování 2573
 • Avatar uživatele p.hanic
 • p.hanic
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 73
LT2020_11-12s6_MD_FL-Ferko.jpg


Correspondance_1933s138Liszt-Ferco1841mai18.jpeg


Correspondance_2005s416_Liszt-Ferco1841jan3.jpeg
books.google.sk/books?id=ln4qAQAAIAAJ&q=Ferco+Lyon+Delsarte&
books.google.sk/books?id=u0s3AQAAIAAJ&q=Ferco+Lyon+Delsarte

Correspondance de Liszt et de la comtesse d'Agoult
Ferco a écrit pour savoir si vous le repreniez. J'ai dit à votre mère de répondre négativement. Aujourd'hui d'Ortigue s'abouche avec Girardin. Je doute que ... Je vous ai dit que d'Ortigue avait paru tout surpris de l'article Fétis. Oh ! les amis !
Franz Liszt, ‎Daniel Stern, ‎Daniel Ollivier - 1933 - ‎Zobrazenie úryvkov - ‎Ďalšie vydania


Correspondance générale: Novembre 1839-1841 - Strana 416
41-G. B. 353* À Franz Liszt [Paris, 3 janvier 1841.] Dimanche 3. ... Je voyais déjà en imagination l'écriture de Ferco avec un cachet noir ! Vous ne vous ... 50 ont été demandés à Lyon ! ... Delsarte. Il déclame la musique de Gluck à faire frémir c'est Nourrit dans ses plus beaux moments. Sauf à voix [sic] qui est détestable.
Daniel Stern, ‎Charles Dupêchez - 2005 - ‎Zobrazenie úryvkov
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Metod J. Sláv, Jozef Stanislav VŠ

Franz Liszt LT20200701 kompatriot s ruským cárom 07. čec 2020 08:39 #18343


 • Příspěvky:1253 Obdržená poděkování 2573
 • Avatar uživatele p.hanic
 • p.hanic
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 73
LT 25-26 20200701 s.6 :
Ruský imperátor dal FRABZOVI LISZTOVI "hroznú" otázku...
Čo na to muzikológovia?LT_s6_FL-Kompatriot.jpegLT_25-26_20200701.jpeg


LT_20200701s6_Eva-Ktristnov.jpeg


Prepis textu:
Je všeobecne známe, že Franz Liszt počas svojich koncertov
v Rusku mal možnosť aj osobne sa stretnúť s ruským cárom,
ako o tom písal vo svojom liste svojej partnerke Marii d'Agoultovej
7.mája 1842.(1) O tomto dialógu referoval aj francúzsky muzikológ
Serge Gut,(2) ktorý nazval tento list ako silne pitoreskný.
V liste sa môžeme dočítať nasledovné:

Cár: "Sme my takmer kompatrioti, pán Liszt?"
Liszt: "Sir..."
Cár: "Vy ste Uhor(Hongrois), pravda?"
Liszt: "Áno, výsosť..."
Cár: Mám armádu (regiment) v Uhorsku."

Je prekvapujúce, že sa dodnes vo svete nikto z muzikológov, lisztológov,
nepozastavil nad týmto dialógom medzi ruským cárom a Franzom Lisztom,
ktorý sa opiera o históriu národov žijúcich v Uhorsku v 19.storočí,
a kde ruský cár vyjadril názor na identitu Franza Liszta (nepochybne
Slováka, ako to vyplýva z tohto úryvku. Oslovenie Liszta cárom, ktorý
použil vetu "sme my takmer kompatrioti..." (niečo v zmysle ako rodáci),
nemusí byť z hľadiska súčasných výkladov a prekladov správne pochopené,
pretože v minulých storočiach sa pojem "uhorský" nechápal ako "maďarský".
Ani ruský cár to tak nevidel. Len tak dáva zmysel jeho otázka Lisztovi.
Z výpovede ruského cára je evidentné, že si bol vedomý skutočnosti,
že v Uhorsku žijú vo väčšom zastúpení aj Slovania. V inom prípade by
bolo ťažko vysvetliteľné, ako by mohol vnímať svoj kompatriotizmus voči
Lisztovi, ak by šlo o inú národnosť než slovenskú. Ruský cár tu prezentuje
zrejmú skutočnosť, že v Rusku sa pojem "Hongrois - Wenger" (Uhor) v tom
čase neprekladal ako "Maďar". Tak Rusi, ako aj Slováci v 19.storočí
rozumeli pod pomenovaním Uhor aj Slovákov. Ruský historik A. Kraevskij
ešte v roku 1867 vo svojich zápiskoch Listy z Uhorska predstavuje Slovákov
ako uhorský národ (Ugrov).(3)(Dokument I.) Podobne na Slovanskom zjazde
v Moskve v máji 1867. kde sa hrali výlučne skladby slovanských skladateľov
- prezentovali Lisztove Uhorské rapsódie ako slovenské.(4) Franz Liszt
nikdy neprotestoval. (Á propos, mohli by Franza Liszta akceptovať na tomto
zjazde, keby bol Maďar?).
Slovenský básnik Janko Kráľ v roku 1861 v básni Slovo (Pieseň slobody)
vyriekol:
"Zradca, a nie Uhor pravý,
kto chce monopol z ústavy,
nevláda len právo haní,
všetci sme rovnakí páni."
Kto bol pôvodcom vedomia a pravých Uhroch? Liszt alebo Janko Kráľ? Bolo
to vedomie slovenského národa. Je nepopierateľné, že príhodu s ruckým cárom
nám Liszt v skutočnosti zanechal v tej podobe, ktorá potvrdzuje jeho
skutočnú identitu! Ak Liszt zdvihol hlas pri oslovení "Sir", mohlo to byť
zo strany Lisztovej domoviny znamanať len, že nebolo v jeho záujme otvárať
túto citlivú tému, ktorá mala silné politické pozadie. Práve pre túto tému,
tému prekladov a výkladov termínu "Uhor" (Hongrois) Liszta napádali. O tomto
dokumente sa dodnes biografi a hudobmní vedci nezmienili.
Poslední úprava: 08. čec 2020 05:22 od p.hanic. Důvod: prepis textu
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Metod J. Sláv, Jozef Stanislav VŠ

Franz Liszt LT20200701 Slovanský zjazd 1867 19. čec 2020 20:42 #18360


 • Příspěvky:1253 Obdržená poděkování 2573
 • Avatar uživatele p.hanic
 • p.hanic
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 73
Всероссiйская этнографическая выставка и славянскiй съѣзд в ...
Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии (Совиет Унион). Русская этнографическая выставка, 1867 - 1867
Nájdené v tejto knihe – strana 225-226
Русская этнографическая выставка, 1867. вители славянскихъ депутатовъ отвѣчали со всѣхъ мѣстъ поклонами публикѣ, замолкли наконецъ рукоплесканія, клики „слава“ и концертъ могъ продолжаться. Концертъ Балакирева былъ …

books.google.sk/books?pg=PA225&id=EmJcAAAAcAAJ&

s.121-123 zástupcovia z Uhorska - Slováci
IV. Словаки,
8. Андрей Андреевичъ Радлинскій,
9. Докторъ правъ Янъ Есенскій, адвокатъ изъ мѣстечка Святаго Мартина въ Турчанской столицѣ (комитатѣ).
10. Докторъ Павел Мудронь, адвокатъ оттуда же.

p.221-225
Славянскій концертъ г. Балакирева, былъ, можно сказать, продолженіемъ вчерашняго славянскаго обѣда.
...Гербы всѣхъ славянскихъ національностей и флаги съ ихъ народными цвѣтами были расположены по всему протяженію хоръ;
...
p.225
Концертъ Балакирева былъ составленъ изъ піесъ, изъ которыхъ каждая относилась къ той или другой славянской національности.
...
словацкій — въ фантазіи на словацкія (неправильно названные венгерскими) темы Листа,
....
p.226
Г. Кросъ мастерски, съ величайшею тонкостью и вмѣстѣ энергіей, выполнилъ трудную партію въ страстной и увлекательной фантазіи Листа на венгерскія темы;

*** "Rhapsodie hongroise" od Hongroisa-neMaďara Franza Liszta boli v tejto dobe 1867 všeobecne chápané už ako slovenské!
Žiaden z účastníkov koncertu, ako zástupcovia Slovákov, tak aj z početnej delegácie z Čiech neprotestovali
proti "Rhapsodie hongroise" od Hongrpoisa - neMaďara Franza Liszta - že nepatria slovenskému zastúpeniu z Kráľovstva vengerského!
Poslední úprava: 20. čec 2020 04:26 od p.hanic. Důvod: slovanský-slovenský
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Metod J. Sláv

Словацкий композитор Франц Лист и Россия 20. čec 2020 05:31 #18361


 • Příspěvky:1253 Obdržená poděkování 2573
 • Avatar uživatele p.hanic
 • p.hanic
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 73
РУССКИЙ ЯЗЫК В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ 19
Словацкий композитор Франц Лист и Россия
Мирослав Демко
(Швейцария)

Аннотация:
Автор пишет о словацком происхождении Ф. Листа.
Рассуждает о его отношении к славянам, к русской
культуре, o петербургских встречах с ее видными
представителями.

Ключевые слова:
Лист, угр. словак , Австро- Венгрия, славянский мир,
русские композиторы , популяризация творчества

В 2003 году в Швейцарии был издан мой труд «Franz Liszt compositeur Slovaque» 1 ,
в котором я впервые представил этого гения музыки как словака. В 2011 году Ф.
Лист был объявлен словацким композитором. Этому решению способствовали
вышедшие в последние десятилетия исследования знатоков Франца Листа мирового
уровня, а также решение Австрии, когда 15 октября 2006 года данное заявление
поддержал Хайнц Фишер, бывший президент Австрийской Республики, в присутствии
правнучки Франца Листа Ники Вагнеровой.
....
www.arsk.sk/wp-content/uploads/2019/05/R...centre_Evropy_19.pdf

www.russianedu.ru/magazine/rusjurnal/view/10.html
*** článok je od strany 170 po 179
Poslední úprava: 20. čec 2020 05:35 od p.hanic.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Metod J. Sláv

Franz Liszt je slovenský skladateľ 22. čec 2020 21:58 #18365


 • Příspěvky:4891 Obdržená poděkování 7335
 • Avatar uživatele Dušan
 • Dušan
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 86
Drobmá zaujímavosť na ktorú som narazil náhodou Zberateľská známka z Rakúska s portrétom F Liszta. Máme aj u nás takú ?..
eshop.infofila.cz/rakousko-cista-c-1099-5398


Snmekobrazovky2020-07-22v23.56.19.png
Poslední úprava: 22. čec 2020 21:59 od Dušan.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Metod J. Sláv, p.hanic

M.S.Ďurica-2008-Franz Liszt je slovenský skladateľ 28. zář 2020 20:56 #18539


 • Příspěvky:1253 Obdržená poděkování 2573
 • Avatar uživatele p.hanic
 • p.hanic
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 73
Milan S. Ďurica:
Slováci a Sedembolestná, 2008, Lúč
s.26,27 :
" ... Kardinál zaistil aj vysokú hudobnú úroveň osláv skladbami uhorského komponistu európskej povesti,
akým bol vtedy už dožívajúci
Slovák František List (Liszt, 1811- 1886),
ktorý mu venovl svoju Ostrihomskú omšu.

Durica_2008_Titul.jpeg


Durica-tiraz.jpeg


Durica-2008s26-27_FL-Slovak.jpeg


Durica2008_Linea-recta-brevissima.jpeg
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Jozef Stanislav VŠ

Franz Liszt je slovenský skladateľ 08. říj 2020 08:02 #18548


 • Příspěvky:932 Obdržená poděkování 964
 • Avatar uživatele Jozef Stanislav VŠ
 • Jozef Stanislav VŠ
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 40
No chcelo by to mladšieho na SK známku.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Vygenerováno za 0.197 sekund


Copyright © 2013.Ramiannka All Rights Reserved.