Nepoznaná História

Main Menu

Login Form

paypal

 • Currency:
 • Amount:

Counter

01914769
Today
Yesterday
This Month
All days
129
190
942
1914769
Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: SPOLOK Novoštúrovci

SPOLOK Novoštúrovci 27. srp 2018 22:38 #16552


 • Příspěvky:1003 Obdržená poděkování 1972
 • Avatar uživatele IvanSk
 • IvanSk
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 55
Část zprávy je pro hosty skrytá. Pro zobrazení celé zprávy se prosím přihlašte nebo registrujte.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Metod J. Sláv

SPOLOK Novoštúrovci 01. zář 2018 19:48 #16567


 • Příspěvky:529 Obdržená poděkování 1307
 • Avatar uživatele Metod J. Sláv
 • Metod J. Sláv
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 71
Na "hrnka" bolo treba prispieť týmto:

Pán pomocník, výborne, ale dovoľte, aby som Vaše vety (výroky) doplnil o dôkazy, súc technikom "vycepovaným" matematikou, kde "to ide" v slede: veta, dôkaz.

Veta: Veneti/Venethi/Venedi sú Slovania.
Dôkaz: Sám Iordanes predsa hovorí, že "...Venetharum natio populosa consedit, quorum nomina licet nunc per varias familias et loca mutentur, principaliter tamen SCLAVENI et Antes nominantur. ..."

(To "CL" je pokus o zachytenie tvrdého slovanského L, na rozdiel od latinského "skoro Ľ ", a nehovoriac už o "malacko-poľskom" širokom L, teda v podstate "LU", ktoré historicky skôr bolo zapisované ako U - v 2. st. u Ptolemáia SUOBENOI = Sloveni, B lebo gréčtina nepozná V a neskôr "latinizovane" SUEVI/SUEBI/SUABI - že to sú dnešní Švábi - v dnešnom Švábsku vedia o svojej bývalej slovanskosti ešte menej ako Sasi v Chemnitz o tom, že žijú v bývalej KAMENICI. )

Iordanes vo svojej Getice uvádza, aj iné Slovanské "veci", ako slovo STRAVA, či napríklad mená "ževraj-germánov", ako meno Vidimir - že tu nejde o "preklep" v kvázigermánskom mene Vidimer dosvedčuje nasledovné nižšie.

Veta: Vandali sú Slovania.
Dôkaz: Na dobovej minci zo severu Afriky je vyrazené meno GELAMIR - je to meno vandalského kráľa, ktorého učebnice a encyklopédie uvádzajú ako Gelimer.

(Podľa "vzoru" mesta Geneve/Ženeva, treba to meno čítať ako ŽELMÍR - do dnes je u nás používaný ženský variant tohto slovanského mena Želmíra, skrátene Žela.)

Komu tento dôkaz nestačí, tak znova uvádzam z anglickej knihy Pantographia ... z roku 1799:

VANDAL.
Woschzi nasch kéns sy nu nebv, nsvesche meno twojo,
psisz k nam kralostvo twojo,
sestavi wola twoja yako na nebo y tu na zemi,
kleb nasch dneisthi day nam schnisz.
A wodai nam wini nashe, ak my wodawani winikom
naszym, A newesich nas do pitowaine;
Ale umosz nas od slego. Li.

Komu by ani toto nestačilo, nech si na nete vyhľadá knihu od Maura Orbiniho z roku 1601, a na strane 99 až 102 nájde súpis bežných vandalských slov - hneď v prvom riadku sú slová Ruzie a Kobyla, teda Ruža a Kobyla.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Dušan, ivko, p.hanic, slovien

SPOLOK Novoštúrovci 07. zář 2018 21:38 #16583


 • Příspěvky:4938 Obdržená poděkování 7354
 • Avatar uživatele Dušan
 • Dušan
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 86
Zaujímavá debata na stránke Sloveni.fórum. Smutne charakterizuje našu neschopnosť na niečom sa dohodúť, ale zas obsahuje veľa upotrebiteľných info.

sloveni.forumsk.com/t93-topic

Sloveni, Slovenky, Slovensko, Slovenija, slovenčina

Pár citátov :


Zároveň by som chcel dať do pozornosti článok p. Škvarnu :
www.impulzrevue.sk/article.php?842

Teraz trošku kacírstva. Čo, kto sú to Sloveni ? Zadajte heslo Sloveni do Wiki a ... nič - 0. Jedine ak ku heslu Sloveni pridáte wikipédia. Horeuvedený názor p. Škvarnu, z webu Impulz revue zároveň vysvetľuje, prečo Sloveni po páde Veľkej Moravy a následnom obsadení Maďarmi, neorganizujú žiadny odpor, nežiadajú autonómiu a po tisíc rokov sú ticho, sú ahistorický, vlastne plebs - čo nemá v Európe obdobu. Milovanú staroslovenčinu Sloveni veľmi rýchlo opúšťajú na všetkých úrovniach, úradne, literárne a liturgicky vrátane katolíckej liturgie a používajú češtinu. Nemali sme žiadnu hrdosť, alebo sme považovali češtinu za svoj jazyk ? Stredoslovenský preklad sme nahradili rýchlo českým. Češi mali od Václava IV ako jedny z prvých Europánov, vlastný preklad Biblie do češtiny z Vulgáty a od 16. Storočia Bibliu Kralickú, ako preklad z pôvodných biblických jazykov tiež medzi prvými. Naopak preklad Biblie do slovenčiny je až z 19. storočia. Boli sme zrejme posledným európskym národom s prekladom Biblie do materinského jazyka. Fakt je, že sme mali staroslovenský preklad, ale potom prečo sme ho nepoužívali (ale český áno). Ďalšia srandička, ak sa opierame o kult Cyrila a Metoda, prečo sme na nich zabudli ? Veď ten kult sa na Slovensku rozširuje až v 17. storočí z Čiech. To isté platí aj o staroslovenčine, ktorá sa v Čechách po páde VM 500 rokov pestuje, na Slovensku nič. Príčinou zrejme bola uhorská legislatíva a zrejme snaha Maďarov ( Čechov ) vybrať Nitru a Slovensko z centra VM ?

V začiatkoch Českého národného obrodenia časť buditelov nevedela Česky, považovali sa za nemecky hovoriacich Čechov. V Čechách sa medzi inteligenciou nepoužívala biblická Čeština, ale Nemčina. Naopak, na Slovensku sa hojne používal v spisovnom styku okrem latinčiny aj tzv. mestská Slovenčina, ktorá sa samozrejme líšila podla krajov, teda nepoužívala sa výhradne biblická čeština, to je blud. Jeho šíritelia sa snažia vytvárať dojem, že Slováci boli len hlúpy sedliaci. To nie je pravda.
A ako na tom boli Maďari? Úradným jazykom na Uhorskom sneme bola Latinčina, v nej sa vyhotovovali úradné listiny, viedli sa matriky a pozemkové knihy. Zo šlachticov nevedeli latinsky len degenerovaní opilci v zastrčených krajoch vidéka. Uhorsko a najmä Slovensko bolo poslednou krajinou sveta kde sa používala latinčina, často aj v hovorovom styku.
Pred prvou svetovou vojnou väčšina Slovákov nevedela po Maďarsky, naopak, rozprávali svojimi nárečiami, v čom je dnes bohatosť nášho jazyka.


Keďže v pomenovaní reči Slovanov C+M zo Solúna bol vytvorený chaos (Šafárik, Polívka), navrhujem, aby sme si ujasnili pojmy napr. podľa Wikipédie, ak sa mýlim, prosím opravte ma :

staroslovienčina :
Slovienčina (iné názvy: staroslovienčina, staroslovančina, stará cirkevná slovančina, staroslovenčina, stará slovenčina) је najstarší slovanský (teda aj slovenský, český ... ) spisovný jazyk. Spisovná norma vznikla na základe macedónskeho nárečia (kultivovaná macedónčina) používaného v okolí Solúna v 9. storočí. Pôvodný názov bol словѣньскъь ѩзъıкъ - slověnьskъjь językъ (vyslov: slovänɪskʊjɪ jẽzykʊ; výslovnosť ě,ь,ъ nie je istá). Hlaholika vnikla ako písmo na zápis (po česky) staroslovienčiny

staroslovančina
Od 18. storočia sa používa označenie cirkevná slovančina (čiže stará aj nová), neskôr cirkevnoslovančina, potom vznikol názov stará slovančina až napokon roku 1837 Slovák Pavol Jozef Šafárik prvýkrát použil - z dnešného pohľadu v každom ohľade nesprávny - termín nárečj starobulharské (starobulharčina), ktorý sa v Bulharsku (z vlasteneckých dôvodov) používa dodnes. S tým však nesúhlasil ďalší smer výskumu, ktorý tento jazyk označil za staroslovinčinu, teda pôvodnú verziu slovinčiny. Neskôr bolo aj toto odmietnuté a presadil sa neutrálny názov cirkevná slovančina.

cirkevná slovančina
miesto cirkevnej slovančiny je v Česku viac rozšírený názov staroslověnština, na Slovensku prv zo staroslověnštiny bolo odvodené „staroslovienčina“, dnes niekedy aj „slovienčina“, hoci správny názov je jedine (staro)slovänčina či (staro)slovenčina, pretože pomocný transliteračný znak ě neznamená -ie- ale -ä- alebo -e-. Názov staroslověnština bol špeciálne vytvorený v roku v Prahe preto, aby sa v češtine nepoužíval jedine správny fonetický názov staroslovenčina.

čeština
najstaršie vývojové štádium češtiny ako samostatný jazyk (koniec 10.storočia - asi polovica 12.storočia). Jazykovedcom je známa len jej rekonštruovaná podoba. Z toho obdobia neexistujú písomné doklady. Funkciu spisovného jazyka vtedy zastávala latinčina a v menšej miere staroslovenčina

staroslovenčina
Staroslovenčina bola adaptovaná čeština s niektorými znakmi slovenčiny, ktorú na radu Jána Kollára zaviedla Viedeň na území Slovenska roku 1849 ako úradný jazyk do nižších zložiek verejnej správy, súdnictva a školstva (vyučovací jazyk na ľudových a čiastočne stredných školách) ako odmenu Slovákom za pomoc Viedni pri porážke Maďarov v revolúcii 1848 – 1849. Jazyk sa neujal pre svoju umelosť, nezrozumiteľnosť pre Slovákov a nerešpektovanie slovenského jazykového stavu. Za základ modernej slovenčiny zobral (1844 - 1852) Štúr stredoslovenské nárečie, ktoré nie náhodou sa najviac ujalo a nie náhodou najviac zodpovedá staroslovenskému jazyku

slovenčina
Vznik mladších praslovanských integračných javov v praslovanskom základe slovenčiny možno vysvetliť ako výsledok tendencií k integrácii jazyka na materskom území Veľkej Moravy, ktoré súviseli s integračnými tendenciami v hospodárskom a spoločenskom živote predveľkomoravských a veľkomoravských Slovanov. Ako je známe, tento vývin sa prejavil vo vzniku Moravského a Nitrianskeho kniežatstva a neskôr veľkomoravského štátu. Rekonštruovaný jazyk veľkomoravského etnika (9. storočie), členený na isté nárečia, no reprezentovaný aj istou kultúrnou podobou, možno považovať za základ slovenčiny . Odchod byzantskej misie z Veľkej Moravy po Metodovej smrti (885), náhly pád Veľkomoravskej ríše na začiatku 10. storočia a upevnenie nadvlády staromaďarskej vládnucej vrstvy nad Slovenskom v prvej polovici 11. storočia, to všetko rozhodlo, že začatý rozvoj staroslovienskeho
( staroslovenského ) i domáceho písomníctva a novej kultúry sa na území Slovenska natrvalo zastavil. No reminiscencie na veľkomoravské obdobie a rovnako i cyrilometodejská idea priaznivo pôsobili v najťažších etapách našich národných dejín.
Takže záverom možno povedať : po rozpade Veľkej Moravy v 10. storočí staroslovienčina(česky) ustupuje do úzadia, presadzuje sa latinčina v 14.-16. storočí do listín písaných po latinsky a po česky postupne preniká slovenčina s českými prvkami a tak vzniká slovakizovaná čeština ... čo to teda znamená ? Po rozpade VM, až po kodifikáciu slovenského jazyka bola slovenčina variantou češtiny alebo čeština bola variantou slovenčiny ? Na túto tajomnú otázku by sme mohli nájsť odpoveď napr. na stránke :


Privilegium pro Slavis je privilégium, ktoré žilinským Slovákom udelil/potvrdil kráľ Ľudovít I. Veľký 7. mája 1381. Podľa privilégia mali polovicu mestskej rady tvoriť nemeckí a polovicu slovenskí mešťania s rovnakými právami. Udelil ho po sťažnosti Slovákov, ktorí tvrdili, že toto dávnejšie pravidlo mesta nemeckí mešťania odmietajú dodržiavať. Privilégium sa zachovalo v odpise hodnoverného miesta v Turci z roku 1431.
Podľa uvedeného kráľovského Privilégia z 1381 to znamená, že základom mena Slovák bol vtedy Slav


Veľa nechýbalo, a dnes píšeme nejakou českoslovenčinou. Pred 85 rokmi vrcholili vášnivé spory o konečnú podobu pravidiel slovenského pravopisu. O pol roka skôr totiž vyšli úradne schválené a záväzné Pravidlá slovenského pravopisu s abecedným pravopisným slovníkom. Bol plný bohemizmov, čiže slov prevzatých z češtiny. Proti tomu sa postavila väčšina predstaviteľov vtedajšej slovenskej inteligencie. ... Publikáciu vydala Matica slovenská nákladom Štátneho nakladateľstva v Prahe. Vzniká preto oprávnene otázka, ako je vôbec možné, že čechizujúce Pravidlá spisovnej slovenčiny pripravila najväčšia ochrankyňa jej čistoty - celonárodná ustanovizeň v Turčianskom Sv. Martine ? ... Pravidlá síce vydala Matica slovenská, ale pod redakciou českého jazykovedca Václava Vážného. Ten bol dokonca predsedom jazykovedného odboru Matice slovenskej i jej pravopisnej komisie a nebol tam za českých lingvistov jediný (spomeňme ešte Františka Heřmanského). Sám Vážný z toho vydania pravidiel nerobil žiadne tajnosti. Už v predslove k Pravidlám a potom aj po ich vyjdení, počas verejnej diskusie, otvorene priznával, že sa ich snažil robiť "pod zorným uhlom myšlienky československej"


postoj SAV reprezentovaný V. Uhlárom, str. 230 Kultúra slova, ročník 26, číslo 8, myslením z roku 1992 a tiež, kedy sa prvýkrát objavil písomný zápis mena Slovák a iné pohľady O pôvode názvov Slovák, Slovensko a slovenčina

www.juls.savba.sk/ediela/ks/1992/8/ks1992-8.pdf

a mimochodom ku gramatike českého jazyka ..., najzaujímavejšie je to, že práve Slovák, Vavrinec Benedikt z Nedožier ( 1555 - 1615 ) bol okem iného, tvorcom v latinčine, prvej systematickej gramatiky českého jazyka Grammaticae Bohemicae, ad leges naturalis methodi conformatae, et notis numerisque illustratae ac distinctae, libri duo, 1603).
Odoslať pre walibuk za Ne október 08, 2017 12:03 pm

Pre Slováka zo Západného Slovenska je rovnako obtiažne sa naučiť spisovnú Slovenčinu, ako Češtinu. Spisovná Slovenčina je umelo vytvorený jazyk, musia sa ho učiť rovnako východniari, západniari, ale aj tí Slováci, z ktorých nárečia vznikla. Ak by vznikla nejaká ČeskoSlovenčina, tak by sa ju ludia naučili rovnako, ako sa musia učiť Slovenčinu.


Ešte raz, Štúrova spisovná Slovenčina nepoznala "Y", pretože ani v tom čase sa tvrdý jer už v Slovenčine nepoužíval. Y bol doplnený dodačne. Potom vznikajú také logické nezmysly ako Bylina a Obilie, alebo Ryža a Rizoto. Preto tvrdím že spisovná Slovenčina je umelý jazyk a Vami uvedená definícia tomu plne vyhovuje.
Angličtina je jazykový zlepenec, Nemčina je umelá reč, o tom niet pochýb, lepšie na tom nie sú ani románske jazyky. Originálov je málo, z oficialnych možno len Francúzčina, Albánčina?, Nórština, Islandčina, Švédčina, Fínština? a samozrejme nárečia ako Bretónčina, Gaskončina, Švábčina, Trnavské nárečie a pod.


Na varšavskom kongrese slavistov, poľská delegácia vyšla s návrhom, aby sa schválila definícia prvého slovanského jazyka, ktorej určujúcim bodom je slovenčina. Všetky slovanské delegácie (okrem českej) odhlasovali poľský návrh: Slovenský jazyk je najstarší a podľa neho sa potom vytvorili ostatné slovanské jazyky (Kanadský Slovák, Slovenčina, najstarší slovanský jazyk, Toronto, 23. marca 1989).
Zdroj: voltaire.netkosice.sk/
Národný Inštitút Francois Marie Voltaire
dolezite.sk/old/slovensky_jazyk_je_najst...5.html#ixzz4v5VrxAoxNeviem čím to je, možno Kelti, možno ešte čosi staršie (kultúra staviteľov rondelov), ale každopádne nikde inde ako v nárečovej škótštine a západoslovenčine som ten špecifický spôsob intonácie a preťahovania hlások v strede slov doposiaľ nezachytil. Pre názornosť, tento chlapík je echtškót, započúvajte sa do jeho reči a porovnajte to s bratislavským nárečím


Hlavný dôvod pre ktorý neprišlo k splynutiu SLOVENČINY s Čestinou vidím v inom pôvode Čechov. Myslím že Česi sú potomkovia Sarmatov ktorí sa Slovakizovali, alebo lepšie Slovenizovali. Nie však úplne a to Ř im zostalo.


České ř vzniklo v starej češtine behom 13. storočia (najstaršie písomné doklady, z ktorých je možné vyvodiť existenciu písmenka ř, sú z r. 1237) prirucka.ujc.cas.cz/?id=148
a ř je používané aj v sliezčine a hornolužickej srbčine.


Pretože som prešiel, preštudoval Transylvániu a napriek rumunského masírovania toponýmie ostali výrazné slovanské stopy: Husia, Kozia, Dobrá, Lopušná, Okoličné, Plešivec, Sloboda, Rodná, Lipova, Mýtna, Brusnica, Bránička... a ďalších 500 mien dedín, riek a kopcov ako jednoznačné svedectvo veľmi silnej prítomnosti Slovenov. Tých Slovenov, ktorí napriek exodu "valachov" ostali a udržali túto toponýmiu dodnes. Až ich detné deti predsa len podľahli rumunizácii. O tom NIET pochýb. Inak by sme nedokázali vysvetliť ani túto toponýmiu, ani to, že po "Valachoch" neostali stopy. Ostali. Len si vypočujte človeka z Banskej Štiavnice, či Martina, ako krásne spieva a mäkčí. No a "ä" používajú v európe len Rumuni a Sloveni.
.


Môžem potvrdiť, že na ľudovej škótčine niečo je a má podobné prvky s jazykmi slovenskými. Zostal som zarazený pri rozhovore so škótskymi futbalovými fanúšikmi, ako mäkčia všade, kde to len ide. Napr. sami seba nenazývajú skot (Scot), ale škot.


Rumunčina bola umelo (tak, ako iné jazyky) stvorená nedávno zo zmesi slov Dáckych, ktoré boli veľmi jednoduché, latinských (po Trajanovi - aby mohli tvrdiť, že sú potomkovia slávnych - aj keď ich Rimania rozdrvili a okradli), maďarských - samozrejme obrovské množstvo ľudí žijúcich v Sedmohradsku absolutne neochotne príjma rumunčinu. Niečo si požičali jednoznačne z francúzštiny, ktorá sa aj povinne ako románsky živý jazyk, vyučovala i za socíku. No a obrovský vplyv ostal zo slovenčiny, rumunský historik a lingvista Lucian Boia sám priznáva tieto skutočnosti a dokonca si uťahuje z minulosti rumunčiny. Konštatuje, že cca 30% slovnej zásoby má pôvod v slovenčine. Ja spomeniem slová, ktoré som si tam všimol: slanina, bryndza (Rmuni sami hovoria, že sme ju naučili Rumunov (Dákov) robiť, mak, na cintoríne vidíme napísané:" aici odihnešč rodina Stojak" ...tu odpočíva rodina Stojáková. Odihnešč a rodina....


Na druhej strane rieka Bebrava má zaujímavý názov. Ava vraj znamená keltsky voda/rieka a keď sa pozrieme do kelštiny, bobor po írsky je bébhar, čiže by jej názov mohol vzniknúť BÉBHARAVA - BEBRAVA s vypadnutím premlčanej slabiky HA. Potom by skutočne išlo o Bobriu rieku.
Je zaujímavé koľko známych a starých riek by malo mať podľa teórie -ava, keltský pôvod: Bebrava, Nitrava, Ondava, Vltava, Morava, Žitava, Orava, Rudava, Olšava, (možno aj Bodva)...

Pre zaujímavosť citujem jeden zdroj, ktorý však tvrdí, že -ava je slovanská koncovka. snaturou2000.sk/spravodajca/bola-bebrava-bobria-rieka
1296 fluuiumBebre, 1388 fluv. Bebre, neskôr sa opäť v listinách začal zapisovať so sufixom -ava (1649 vedlepotoka Bebravy, 1862 Bebrava.
illovsky.blog.sme.sk/c/217531/Povod-nazv...enskych-riek-II.html

Neviem teraz narýchlo nájsť odkiaľ vyvodzujem -ava ako keltské slovo, ale našiel som zaujímavú vetu o Vandaloch.
Prokonzul v Pannonii Dio Cassius před rokem 229 však již zapsal: „Labe pramení ve Vandalských horách“www.bylotojinak.cz/nove-poznatky/puvod-nazvu-vltava-a-malse


Písmeno G používali v germánskych dialektoch okrem iného pri zápise zvláštnych zhlukov hlások, ktoré nešlo zapísať jedným latinským znakom. Príklad:
Starosasky: Gang ut, nesso, mid nigun nessiklinon
Moderná nemčina: Geh hinaus, Nesso, mit neun Nesslein
Dnešné neun (deväť) vtedy zapísali ako nigun. Výslovnosť je v oboch prípadoch noin alebo najn. Žiadne G ani U tam nepočuť, ale niečo medzi I a J tam je vždy. Výklad GE -> JE -> IE teda nie je vylúčený.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Metod J. Sláv, Atamann, lesana

SPOLOK Novoštúrovci 23. zář 2018 10:33 #16630


 • Příspěvky:529 Obdržená poděkování 1307
 • Avatar uživatele Metod J. Sláv
 • Metod J. Sláv
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 71
Dačo zo sveta našich "Škutov":

www.academia.edu/23076543/%D0%92%D0%9E%D...mpaign=weekly_digest

Mňa tam zaujala hlavne technologická úroveň zlatých šperkov a hrebeňa, ktorý je taký presný ako vyrezaný na hrebenárskom stroji spred "sto" rokov.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

SPOLOK Novoštúrovci 23. zář 2018 23:09 #16633


 • Příspěvky:1003 Obdržená poděkování 1972
 • Avatar uživatele IvanSk
 • IvanSk
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 55
Část zprávy je pro hosty skrytá. Pro zobrazení celé zprávy se prosím přihlašte nebo registrujte.
Poslední úprava: 23. zář 2018 23:21 od IvanSk.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Metod J. Sláv, von

SPOLOK Novoštúrovci 24. zář 2018 08:01 #16634


 • Příspěvky:4938 Obdržená poděkování 7354
 • Avatar uživatele Dušan
 • Dušan
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 86
Vôbec nie kacírska myšlienka. Nijako to ani neodporuje doterajšiemu názoru na vec. Len ste to zaodel do "konšpiratívneho" hábu. Nárečia a nekonečné varianty nič nemenia na spoločne chápanom základe.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Metod J. Sláv

SPOLOK Novoštúrovci 24. zář 2018 11:40 #16636


 • Příspěvky:215 Obdržená poděkování 203
 • Avatar uživatele von
 • von
 • VIP EXPERT
 • OFFLINE
 • Karma: 15
Dobrý den,

myslím, že je dobré mluvit, tak jak se mluvilo doma. V mém případě úplně "nespisovnou" směsí plzeňského zpívání s výrazným podílem jihočeských, asi bavorských a chodských výrazů. Spisovný jazyk sice ovládám, ale je mi podobně jako veškeré o překot se měnící "národní" atributy (které jsou stejně jen atributy stávajícího státního aparátu) spíše k smíchu. Dorozumívací způsob rodiny a blízkého okolí je pro mne mnohem důležitější. Zajímavé je také, že kód spisovného jazyka se mění mnohem častěji a rychleji než ony nespisovné místní dialekty. Proto vesele przněme spisovnou řeč státu, který si na nás v současnosti činí nárok.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Metod J. Sláv

SPOLOK Novoštúrovci 25. zář 2018 00:50 #16639


 • Příspěvky:1003 Obdržená poděkování 1972
 • Avatar uživatele IvanSk
 • IvanSk
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 55
Část zprávy je pro hosty skrytá. Pro zobrazení celé zprávy se prosím přihlašte nebo registrujte.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Metod J. Sláv, p.hanic

SPOLOK Novoštúrovci 28. zář 2018 13:41 #16649


 • Příspěvky:4938 Obdržená poděkování 7354
 • Avatar uživatele Dušan
 • Dušan
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 86
Dovolím si s vami nesúhlasiť. Skoro vo všetkom.

"SLOVENSTVO"- ak také chápe každú z vetiev tohoto obrovského "genetickyô a kultúrne prepojeného -/"VEĽMI"/- národa je rozdielne a sebecké čisto logicky. Sme obrovský - dokopy - a boli sme kedysi celosvetový dominant. NA OBROVSKOM ÚZEMÍ. A pokiaľ nebudeme brať do úvahy možnosť používania VIMÁN - tak nás delili často oceány , moria, obrovské rieky .

To , že sa Tartária, alebo aj iné "impérske" pokusy pred tím nedali udržať a rozpadli sa (nehľadiac na prírodné katastrofy- či až kozmické) - niet divu. Tak obrovské územie sa mocensky nedá udržať- hlavne s nástupom "MAMONU". Aj tak je na podiv , ako dlho to dokázali potiahnuť.

Asi práve kvôli našemu vnímaniu prírody a vesmíru - VÉDIZMU- ktorý pravdepodobne potláčal neúmerné obohacovanie sa jedincov, mamon a úžeru. Napriek tomu , že sa verejne "ošklivý" musulmanstvo ( z plitických dôvodov hlavne) - tak to stojí na zbytkoch VÉDIZMU- podobne , ako BUDHIZMUS...a dodnes deň nemá povolenú takú zničujúcu úžeru v bankovníctve, ako všade naokolo.

Niet divu, že máme množstvo krajových - až kontinentálnych osobitoszí a jazykových variánt - STÁLE VŠAK NAVZÁJOM SA CHÁPAJÚCICH-pri malej snahe a netuposti. To, že niektoré slová nadobudli až protichodný význam nie je nič zvláštne - je to zas len dôsledok krajových osobitostí a uzavretosti včase a priestore niektorých komunít - ktoré dlhšie nemali kontakt s ostatnými. To je to čo tu už niekoľko rokov sledujeme - hra slov - vždy ale ODVODITEĽNÁ ZO SPOLOČNÉHO ZÁKLADU S REÁLNYM ZMYSLUÚPLNÝM KOREŇOM !

Preto si Rusi myslia , že sú pupok Slovenstva, myslia si to aj Srbi, aj Poliaci, aj Bulhari, dokonca aj my...

Mimo to nezabúdajte na gigantskú snahu ERJEBÁKOV nás rozdeliť, znepriateľiť, vymazať kolektívnu pamäť a zamútiť jazyky. A najlepšie vyhladiť .

Človek ich obdivuje , ako im to ide od ruky aj berúc do úvahy tisícročia oficiálneho letopočítania - ale ak by sme vzali do úvahy Fomenkovskú variantu - tak to stihli za necelých 300-400 rokov a to je teda heroický výkon. Na posranie...
Poslední úprava: 28. zář 2018 16:22 od Dušan.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Metod J. Sláv, lesana

SPOLOK Novoštúrovci 28. zář 2018 13:51 #16650


 • Příspěvky:4938 Obdržená poděkování 7354
 • Avatar uživatele Dušan
 • Dušan
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 86
Malý dnešný postreh. Hľadal som niečo okolo minerálov a narazil som na angličtinu- zasa - o ktorej som dávno vedel, ale až teraz mi "zoplo" káble. Ako vieme mineráli - v zmysle kamene , sú nielen niektoré drahé a vzácne , ale naši predkovia vedeli s nimi pracovať na energetickej úrovni úplne inak, ako my teraz. Čo vás napadne - aké čisto slovenské slovo ,keď si prečítate- že :

MINERÁL = CHERT

a čo vás napadne keď uvidíte, že:

KREMEŇ = SILLICA


??? Vidíte to ? Dnes kremeň v hodinkách (bol- neviem či ešte je) v elektronike a tak-ale kedysi- VEDELI ŽE TO BOLA SILA ! A všeobecne minerál je proste ČERT !
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Metod J. Sláv, ivko, p.hanic, lesana
Vygenerováno za 0.247 sekund


Copyright © 2013.Ramiannka All Rights Reserved.