Nepoznaná História

Main Menu

Login Form

paypal

 • Currency:
 • Amount:

Counter

01907239
Today
Yesterday
This Month
All days
227
120
5697
1907239
Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne
 • Strana:
 • 1
 • 2

Téma: ZOnM-2 - materinský jazyk, mentalizácia

ZOnM-2 - materinský jazyk, mentalizácia 14. kvě 2014 21:57 #5298


 • Příspěvky:1253 Obdržená poděkování 2573
 • Avatar uživatele p.hanic
 • p.hanic
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 73
ZOnM-1 - Jazyk – komunikácie "etník" Am 01.06.2012 14:40, schrieb p.hanic:

Jazyk – materinský jazyk – etnikum – génius Fr.Liszt, krajan náš – mentalizácia.

V rámci otvorenej diskusie s pánom F.K. som v e-pošte zo dňa 08.02.2012 prisľúbil, citujem:
„ Aby som ja sám neostal Vašim dlžníkom, i ja Vám niečo poradím:
Pán profesor , to Vaše:
„...ale študujte, predovšetkým Lisztovu hudbu“
- ma dodatočne priviedlo k poznatku, že budem musieť následne napísať ešte aj článok:

Úvod ku genéze geniality hudobného skladateľa Hongroisa -neMagyara Fr.Liszta, krajana môjho“.

Ako reakciu na Vaše, v istých širších súvislostiach zvláštne názory z korešpondencie.
Vzhľadom na rozsiahlosť a komplexnosť tejto problematiky z avizovaného nadpisu,
som sa pre nedostatok času na jej napísanie rozhodol celú tú tému výrazne zjednodušiť
a ukázať predbežne len samotný základ, nakoniec podstatu každej činorodej, nielen umelecky založenej osobnosti.

V nedávnej e-pošte som sa zmienil o principiálnom rozdiele v mechanizme
osvojovania si materinského jazyka pri porovnaní s mechanizmom učenia sa cudzieho jazyka.

Všetci z Vás, kto ovládate aj niektorý cudzí jazyk poznáte niekedy dosť tŕnistú „cestu
jeho zvládnutia: naučiť sa gramatiku, naučiť sa slovnú zásobu, čítať, hovoriť, písať.

Na osvojenie si materinského jazyka ste ale nepotrebovali žiadnu „latinsky napísanú
gramatiku Bernoláka”, ba nepotrebovali ste ani jeho „Slowár písaný v latine a maďarčine”.

K „”dokonalosti” zvládnutia materinského jazyka” Vám úplne stačilo naučiť sa čítať.
Všetci istotne poznáte pojem „mentálne zaostalý”, retardovaný, ako aj tzv. „vlčie deti” ...
A všetci, nielen tí „študovaní“, by mohli vedieť, že pokiaľ sa dieťa nachádza zhruba
do 5-teho roka v prostredí, kde sa s ním nehovorilo, tak neskôr, po premeškaní tohoto
kritického veku sa už nikdy do konca života nenaučí hovoriť!

Niečo podobné platí aj pre hudbu, spev, tanec.
Aj tu platí, že pokiaľ sa s dieťaťom aktívne nezačne muzicírovať, spievať a tancovať,
taktiež zhruba do 5-teho roka, tak sa už v živote nikdy nenaučí „primerane” tancovať a spievať.
Genetikou predurčená oblasť „hudobného mozgu“ zostala u takéhoto dieťaťa nevyvynutá,
nebola primerane „mentalizovaná“.
Samozrejme až aktívny dlhodobí tréning, cvičenie hry na nástroji, spev atď vedie k praktickým „výsledkom”.
Aj u „pánov majstrov” je to v zásade celoživotná činnosť.

„Mentalizácia” – je geneticky podmienená časovo limitovaná schopnosť ľudského rodu:
osvojiť si reč (materinský jazyk) predkov,
osvojiť si spev (hudobnú kultúru) predkov,
osvojiť si vieru (životnú filozofiu) predkov.


Pod pojmom „osvojiť si“ mám na mysli „základné sformovenie príslušnej genetikou predurčenej
mozgovej oblasti do primeranej veľkosti“, potrebnej pre jej ďalšie zdokonaľovanie, aktívne využívanie.
U „otázky osvojenia si viery”je hranica „formovania” ohraničená zhruba pubertou.

Pokiaľ chcete o týchto základných vlastnostiach ľudského mozgu, neurológie vedieť niečo viac,
tak Vám doporučujem naštudovať si niečo od pána Prof. Koukolíka, neuropatológa.
Napríklad vypočuť si jeho relácie v Českom rozhlase –„Leonardo“ k téme „mentalizácia“.

Kompletná mentalizácia dieťaťa prebieha bezprostredným kontaktom dieťaťa s matkou
prostredníctvom materinského jazyka vo forme modlitbičky, uspávanky, rozprávky.

Pretože všetky „originálne” historické dokumenty z našeho prostredia staršie ako 19.st dokladajú spev
len u Uhrov = Slovákov - Slovenov – Slávov, tak kompletná mentalizácia mohla prebehnúť jedine u nich!

Z dobovej literatúry do prvej polovice 19.st sa dozvedáme, že ani tzv. „Nemci“, ani tzv. „Maďari“ na území
Uhorského kráľovstva nespievali žiadne vlastné etnické piesne.

Keďže nespievali svoje vlastné etnické piesne, tak ani „nemecké“,ani „maďarské“ mamičky nemohli spievať nemecké, či maďarské detské úspávanky svojim deťom.

Pritom vieme, že „tzv. Nemci spievali“ pri svojich luteránskych náboženských obradoch podľa spevníkov v nemeckom jazyku. Počiatky spevníkov v maďarskom jazyku sú doložené zhruba od Košútovej rebélie,teda až po roku 1849.

Pretože „uspávanky“ sa spievali jedine v slovenskom materinskom jazyku, tak to znamená,
že jedine slovenský jazyk bol reálnym materinským jazykom v Uhorsku.


Preto podľa „slovenskej“ definície etnika: – spoločný jazyk, územie, kultúra - tradície, viera,
je pri spätnom pohľade do minulosti možné hovoriť výlučne len o jednom etniku v Uhorsku,
o etniku s materinským jazykom slovenským:
o Slovenoch = Uhroch + Panóncoch + Moravnoch + Slavóncoch + Ruténoch + Stajeroch + ...


Tak, ako si dieťa osvojilo materinský jazyk na celý život, tak aj budúci „skladateľ” si
osvojil všetky podstatné základné hudobné prvky od svojich hudobne zdatných predkov.
Tak ako má „matarinský jazyk” zásadný vplyv na techniku, logiku vlastného procesu „myslenie“
a vyjadrovania sa po celý život, tak aj „etnická hudba, tanec“ má zásadný vplyv na tvorbu
hudobného skladateľa a to taktiež po celý jeho život.
Preto žiaden „etnický Nemec“ nemôže napísať text a skomponovať hudbu pre „Slováka”
bez dokonalej znalosti nielen slovenskej gramatiky, našej slovnej zásoby,
ale aj melodiky slovenského jazyka.

Myslím si, že ako základ pre pochopenie komlexnosti problematiky
„zrodu hudobného génia cestou mentalizácie“
by mohol byť tento úvod postačujúci.
No a že tá mentalizácia mohla prebehnúť v dobe mladosti Fr.Liszta výhradne na báze slovensky
spievaných uspávanok snáď nik z Vás nepochybuje.
A vzhľadom na poznatky k etnickým piesňam z minulosti, v strednej Európe spiavali svoje
vlastné piesne jedine (Slovania) – Sloveni - Slováci,...
tak všetci originálni hudobní skladatelia tohoto regiónu do konca 19.st. museli mať materinský
jazyk niektorý dialekt jazyka Slovenov, slovenský jazyk.
Ak by tomu tak nebolo, tak by u nich nemohla prebehnúť mentalizácia hudobného mozgu
na podklade uspávanok, spievania ľudových piesní a teda nemohli by sa stať v budúcnosti skladateľmi.

Až by ste vedeli o niekom z Pannonie, Ungrie, Hungrie… Kráľovstva uhorského,
kto mal materinský jazyk iný, ako slovenský, tak Vás znovu poprosím o podklady k takejto postave.

Alebo aj ináč, zjednodušene, viete o niekom kto mal materinský jazyk maďarský z obdobia Bernoláka, Liszta?
Ja sám som za tie roky rešeršovania zatiaľ žiadnu takú postavu nenašiel!
V očakávaní odpovede

S pozdravom
p.hanic
PS Samozrejme, ako vždy, nevylučujem možné chyby v mojich úvahách.
Pokiaľ by Vás niektorá napadla, tak by som Vás poprosil poopraviť ma, prijímam každú logickú kritiku.
---
text je časťou súboru otázok zo základu : Základné otázky našej minulosti (ZOnM) 09. dub 2014 19:08
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...d=91&Itemid=114#4676
Poslední úprava: 14. kvě 2014 22:04 od p.hanic.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Ramiannka, ivko

materinský jazyk - turecký a maďarský 21. kvě 2014 06:07 #5487


 • Příspěvky:712 Obdržená poděkování 1530
 • Avatar uživatele eliot
 • eliot
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 57
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Ramiannka

ZOnM-2 - materinský jazyk, mentalizácia 21. kvě 2014 11:50 #5493


 • Příspěvky:4892 Obdržená poděkování 7337
 • Avatar uživatele Dušan
 • Dušan
 • SUPER SPECIALISTA
 • NYNÍ ONLINE
 • Karma: 86
Tento článok sa viaže na danú tému-pieseň a pézia-ako najstarší prejav kultúry.

www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlog...ohristianskie-byliny
podstatný citát :

" Вот что Веркович пишет по этому поводу: «К величайшему удивлению я заметил большое различие между тем, что я слышал в школе о греческом племени, и тем, что я увидел своими глазами. Оставляя в стороне всё другое, назову только музыку и поэзию, считающиеся краеугольным камнем первобытной человеческой культуры; склонности к ним у современных греков я не заметил, между тем как болгарские славяне отдаются им с таким энтузиазмом и любовью, что едва ли их может в этом отношении превзойти какое-либо другое славянское племя». "

Mňa zaujala šialená verzia zachovanej slvänskej kultúry u Rodopských Bulharov -Pomakov, ktorí prešli na Islam a spievajú staré slovänské piesne a udržiavajú kopu VÉDICK'ÝCH zvykov...

" Интересуясь произведениями народного творчества, С. И. Веркович напал на след таких песен, каких никто до него не встречал. Песни эти он нашёл у болгар-помаков, живущих в Родопских горах. Болгары-помаки формально приняли ислам, но продолжали исполнять древние ведические славянские песни, унаследованные от своих далёких предков. Помакские славяне сохранили живое предание даже о времени Александра Великого. "

Treba si asi zohnať Verkovičovu prácu- kde zozbieral povesti, piesne a báje Rodopských Bulharov !

" В классической истории, о переселения славян с Африки, нет никаких документальных сведений. А в древних песнях славян-помаков есть чёткие сведения о времени, месте нахождения прародины и новом месте расселения славян, что представляет собой громадное научное открытие.
Европа ещё более 10 тыс. лет назад до н. э. была мало пригодна для проживания после великого оледенения из-за холодного и влажного климата. Славяне-анты находятся тогда в Египте. В народном эпосе помаков этот период отражён как проживание за морем на Край-земле, где Солнце палит нещадно и где собирают по два урожая в год. Общеизвестно, что ласточки, упомянутые в песне, улетают на зиму только в Африку. "


a k téme : rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3728412

v pdf.kniha : vk.com/doc179038263_125202306?hash=95d52...l=384723c2fb98d44ee2
Poslední úprava: 21. kvě 2014 12:20 od Dušan.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: eliot, Ramiannka, Jozef Stanislav VŠ

ZOnM-2 - materinský jazyk, mentalizácia 24. kvě 2014 23:18 #5528


 • Příspěvky:4892 Obdržená poděkování 7337
 • Avatar uživatele Dušan
 • Dušan
 • SUPER SPECIALISTA
 • NYNÍ ONLINE
 • Karma: 86
rozhovor s "LEXIKOŠTATISTIKOM" O GENETIKE JAZYKA.

Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

ZOnM-2 - materinský jazyk, mentalizácia 12. čen 2014 18:24 #5746


 • Příspěvky:1253 Obdržená poděkování 2573
 • Avatar uživatele p.hanic
 • p.hanic
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 73
Dobrý večer páni! (29 марта 2012,)
Malé osvieženie témy „Materinský" jazyk Hungarusov, Hungariens, Hongrois, Ungern, Wengrov,Uhrov”
Čítavam pravidelne historický kalendár aj na rakúskom „DerStandart.at“
derstandard.at/1332324082018/Historischer-Kalender
Občas sa tám nájdu zaujémavé podnety k zamysleniu.
Dnes tam bolo uvedené výročie vydania revolučného diela JJ Roussea: "Contrat social"
Historischer Kalender, 29. März 2012
29. März 1762 Jean-Jacques Rousseau veröffentlicht sein politisch-theoretisches Hauptwerk, den "Contrat social", der nach seinem Erscheinen im April verboten wird. Alleinige Grundlage legitimer politischer Macht kann nach seiner Auffassung nur der allgemeine Wille (volonté générale) sein, der immer auf das Gemeinwohl abzielt.

Vo vzťahu k prebiahajúcej „debate komunikáciam etnických jazykov v Uhorsku“ som si spomenul na knihu P.Lendvaia, ktorý so zdôraznením upozornil na latinský preklad tohoto diela pre čitateľov z Hongrie.
A tak sa všetkých pýtam:
Prečo toto dielo nebolo vydané v maďarskom jazyku pre Hungarusov?

Prečo bolo dielo JJ Rousseaua „Le contrat social“, vo Wengrii-Uhorsku (a len tu!) vydané v latinčine?

Odpoveď je nepriamo uvedená aj samotným P.Lendvaiom s odkazom na knihu John Pageta
– “HongrAises magnáti z Hongrie nevedeli vôbec po hongrAisovsky”. (lingua Magyarica)

Die Ungarn: ein Jahrtausend Sieger in Niederlagen, Paul Lendvai – 1999,
daß das revolutionärste Werk der Zeit, Rousseaus Le contrat social, in Ungarn (und nur hier!) in lateinischer Sprache herausgegebn wurde.

Noch Jahrzente später schrieb John Paget:
„Allein, ich argwöhne, die Magnaten haben einen besseren Grund als blöße Höflichkeit, nicht Ungarisch zu sprechen, und zwar einfach der, daß sie es nicht können. So völlig ist ein großer Theil des höhern Adels denationalisirt, daß er fast jede Sprache in Europa besser versteht, als seine eigene Landessprache. ... …

Ungarn und Siebenbürgen: Politisch, statistisch, öconomisch: Band 1 - Seite 146,
John Paget, Edward A. Moriarty – 1842,
Allein ich argwöhne, die Magnaten haben einen bessern Grund, als bloße Höflichkeit, nicht Ungarisch zu sprechen, und dies ist ganz einfach der, daß sie es nicht können.

So völlig ist ein großer Theil des höhern Adels denationalisirt, daß er fast jede Sprache in Europa besser versteht, als seine eigene Landessprache. ...

The Hungarians: a thousand years of victory in defeat - Seite 174,
Paul Lendvai – 2003,
Latin was the nobility's second language — how else can one explain that
the most revolutionary work of the period, Rousseau's Le contrat social,
was published in Hungary (and only there!) in Latin?
John Paget wrote even years later:
But I suspect the Magnates have a still better reason for not speaking Hungarian, than mere courtesy; and that is simply, because they cannot.
...

books.google.ru/books?id=UtIr97n3tP0C&pg=PA174&
books.google.at/books?id=A4UfAAAAYAAJ&pg=PA177&

Hungary and Transylvania: with remarks on their condition, social, political and economical, Band 1,
John Paget, 1839, s.177

Quiet as were the meetings of the Deputies, the Magnates far exceeded them in this quality ; a dead silence seemed to weigh upon their deliberations: not a cheer, not a plaudit, was heard; and, as a young Radical observed when he heard me remarking the circumstance, "not a sentiment that deserves one." Of the two or three Liberal members who were present, no one spoke; and not a word of Hungarian, therefore, was heard, for the court party adhere most religiously to Latin. This is said to be in compliment to the Palatine, who once attempted to speak Hungarian, but only got laughed at for his politeness,^—the Hungarians are as intolerant of a foreigner's blunders in their language as John Bull himself.

But I suspect the Magnates have a still better reason for not speaking Hungarian, than mere courtesy; and that is simply, because they cannot.

So completely has a great part of the higher nobility been denationalized, that they know almost any language of Europe better than that of their native country.

Otázka:
A aký bol potom vlastne skutočný materinský jazyk Hongroisov=Wengrov,
keď to nebol maďarský - magyarian language a sekundárny jazyk mali všetci latinský?
Mali vôbec magnáti nejaký materinský jazyk?
Poslední úprava: 12. čen 2014 18:27 od p.hanic.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Ramiannka, Dušan, IvanSk

bilingvalita jazyka a identita 27. čen 2014 09:27 #5875


 • Příspěvky:712 Obdržená poděkování 1530
 • Avatar uživatele eliot
 • eliot
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 57
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...d=92&Itemid=114#5874
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...d=92&Itemid=114#5873

Proč tolik lidí není s to opravdu zvládnout cizí jazyk?
Ano, dobrá znalost cizího jazyka je útokem na vaši identitu.
články z Blisty.cz
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

genetika a jazyk 22. čec 2014 12:04 #6152


 • Příspěvky:712 Obdržená poděkování 1530
 • Avatar uživatele eliot
 • eliot
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 57
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...=260&Itemid=114#6151
Hungarian - Slavonic dialect, natural idiom

Le grand dictionnaire géographique et critique,- 1737 - Band 5 - Seite 161
Antoine Augustin Bruzen de la Martinière
Les Hongrois font d'assez belle taille,
Ia Langue Hongroise est une Dialecte de l'Esclavon-ne
& par conséquent elle a quelque raportavec les Langues de Bohême de Pologne ,
& de Russie. La domination impériale a rendu la Langue ...
books.google.at/books?id=YJhEAAAAcAAJ&pg=RA1-PA161&

Mémoires pour servir à l'histoire des évènemens de la fin du ...
Jean-François Georgel, ‎Georgel - 1820 - ‎
... est un dialecte de la langue esclavonne , une des plus répandues ; car le russe , le polonais,
le hongrois, le bohémien, ... celles de Voltaire et de Diderot, achetées par Catherine II, il s'en formoit
une très- considérable , pendant mon séjour, ...
“.. La littérature russe est peu connue en Littérature. Europe : cependant elle a des historiens,
des orateurs et des poëtes. La langue russe est un dialecte de la langue esclavonne,
une des plus répandues ;
car le russe, le polonais, le hongrois, le bohémien, et le morave en sont dérivés.

books.google.at/books?id=Ye0jBxtzv0IC&pg=PA345&
ešte v roku 1820 je langue Hongrois dialect langue esclavonne
Poslední úprava: 22. čec 2014 12:15 od eliot.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Ramiannka

mohol mať niekto materinský jazyk maďarský?po1843! 30. čec 2014 20:38 #6326


 • Příspěvky:1253 Obdržená poděkování 2573
 • Avatar uživatele p.hanic
 • p.hanic
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 73
2014-07-30, 22:28 (rekapitulacia 20140730: magyrarisation vonkoncom neskoncila Trianonom )
"Mohol mať vôbec niekto v dobe Bernolák-Bajza-Rudnay-Liszt materinský jazyk "lingua Magayrica",
keď mamičky detí, ba aj ich staré mamy ešte nespievali žiadne originálne uspávanky v "lingua Magyarica"?"

Zdravím páni,
už po niekoľko rokov príležitostne opakujem niekoľko zásadných otázok k našej, nie až tak dávnej minulosti.
Tie ostávajú bez akejkoľvek relaventnej overiteľnej odpovede zo strany oslovených ogebírovaných.

Prvou z nich bola:
"Môžete mi, prosím, uviesť meno jednej historickej osobnosti z obdobia Bernolák-Bajza-Rudnay,
ktorej materinský jazyk bol overiteľne "lingua Magyarica", ktorej "Muttersprache" bola "ungrische Sprache"?"

(pre tých, čo majú problém s latinským jazykom: "lingua Magyarica", toto je politicky utajované originálne
latinské pomenovanie maďarského jazyka v dobe Bernolák-Bajza-Rudnay.)

Neskôr prišiel pán tajomník MS PhDr. Peter Mulík, PhD s novým podnetným smerovaním úvah:

Od: Peter Mulik, Dátum: 2.októbra 2013, Predmet: RE: Odpovie už konečne profesor Klinda?
==========
Buďte taký dobrý a dajte prof. Klindovi pokoj!
Na pseudoargumenty nie je potrebné poskytovať seriózne argumenty! S nedoukmi sa nevedie vedecká polemika!
Ak Vy poskytne priamy citát Franza Liszta, ktorý bude znieť: "Som Slovák! Je suis Slovaque! Ich bin ein Slowake!" - potom bude niekto s Vami o Vašej hypotéze diskutovať... Dohady, indície, mienky a predpokaldy - nie sú dôkazy!
Peter Mulík

==========

To ma nasmerovalo k postaveniu zovšeobecnenej identickej zásadnej otázky:
"Môžete mi, prosím, uviesť meno jednej historickej osobnosti z obdobia Bernolák-Bajza-Rudnay,
ktorá sa overiteľne hlásila za Slováka, za "Hungariae Slavusa"?:
"Som Slovák! Je suis Slovaque! Ich bin ein Slowake!""

U tejto otázky (po rok 1841/1843) mi bolo ponúknuté čítanie k slovenskosti, národnej identite od pána
Prof. Milana Stanislava Ďuricu, kde ma zaujalo literárno umelecké vyjadrenie:
""...Lebo to tkvelo v nich samých, v hĺbke ich bytosti, a vo vhodnom momente sa to prejavilo
aj takým prekvapujúcim vyznaním slovenskej národnej identity, akým bolo napríklad
Rudnayovo "Slovák som, a keby som bol i na Petrovom stolci, Slovákom budem." ""

Pri otázke uvedenia zdroja tohoto citátu pripisovaného kardinálovy Rudnay Sándor:
"Slavus sum, et si in Cathedra Petri forem, slavus essem!"
som ani u tohoto autora opäť nedostal k odkazu na žiaden overiteľný zdroj po rok 1841/1843.


Po zvážení daností si preto dovolím prvú otázku postaviť trochu iným spôsobom:

"Mohol mať vôbec niekto v dobe Bernolák-Bajza-Rudnay-Liszt materinský jazyk "lingua Magayrica",
keď mamičky detí, ba aj ich staré mamy ešte nespievali žiadne originálne uspávanky v "lingua Magyarica"?"

S pozdravom
p.hanic
od narodenia, až po hrob, srdcom i dušou roduverný lisztovec
rekapitulacia 20140730: magyrarisation vonkoncom neskoncila Trianonom
PS
Pre tých, čo majú problém "tunelového myslenia":
Je overiteľné, že ešte za života Hongroisa = neMagyara = Hungariae Slavusa = Uhra,
nielen hudobného génia, Franza Liszta, krajana našeho, maďarské etnikum ešte neexistovalo,
nemohlo existovať ako etnikum!
Neexistovalo z jednoduchého dôvodu, pretože je dokázateľné, overiteľné, že v tej dobe sa ešte len začali spievať
v maďarskom jazyku pomaďarčené piesne na melódie iného autochtónneho antického etnika z Królestwa Węgier.

Platí:
tam kde neboto vlastného etnického hudobného prejavu, vlastného tanca,
vlastného spevu v materinskom jazyku, tam nemohlo byť ani etnika.

Axiómy existencie etník - zákonitosti etnogenézy - zákonitosti mentalizácie

1.) V minulosti existovali len tie etniká,
ktoré sa vlastnou kultúrnou činnosťou dopracovali až
k tvorbe vlastnej etnickej hudby , k tvorbe vlastného etnického tanca,
k vlastnému spevu v materinskom jazyku.

2.) Tvorba každého autentického skladateľa v minulosti vychádzala principiálne
z vlastnej hudby, vlastných tancov a piesní etnika z ktorého skladateľ pochádzal.


Ukážka z roku 1851 je dôkazom, že:
"maďarská etnická hudba, spev, tanec v dobách Bajza-Bernolák-Liszt jednoducho neexistovala".

Zopakujem z minulosti:
Pán Klinda píše pánovi Demkovi 2013-04-24, citujem :
"...Ak neviete rozpoznať že Lisztove "Rhapsodies hongroises" vyvierajú z maďarskej ľudovej hudby
(nie zo slovenskej, ani chorvátskej či rusínskej), ..."

Prosím, sami si porovnajte z dobových zdrojov "maďarskú" ľudovú hudbu, rok 1851:

Vesna: list pro belletristiku, uměni a literaturu - Seite 528,
books.google.at/books?id=IpBEAAAAcAAJ&pg=PA528&
Vytečného skladatele hudebního z Madarú též nepoznáme ;
nebo slavny Liszt pochází sice z Uher, ale z národu nemeckého
a ty povéstné kusy echt maďarské — jak je nazyvají — zvlášté рак pochody vojenské
jsou dílem od jinorodcúv složeny a z napěvú slovanských sestaveny.
Maďari nemajú vlastní tance

*(** Mám taký dojem, že pán F.Klinda chýbal práve na tej hodine hudobnej výchovy,
keď sa preberala maďarská ľudová hudba...!)

====****====
malý bonus k otázkam
Pietismus und Neuzeit - Bände 26-2000 - Seite 171
books.google.ru/books?isbn=3525558988
Udo Strater - 2001 -
Der ungarische Pietismus war zwar von der hallischen Richtung bestimmt, konnte sich aber den in Deutschland geläufigen ... Seite der Donau, mit dem Zentrum Raab/Györ), der vorwiegend Gemeinden ungarischer Muttersprache umfaßte.

Nation und Nationalismus in wissenschaftliche
n ... - Seite 57
books.google.ru/books?isbn=3205986318
Endre Kiss, ‎Csaba Kiss, ‎Justin Stagl - 1997 -
Zoltän Töth Liberale Auffassung der Ethnizität in der „Ethnographie von Ungarn" von Pal Hunfalvy Pal Hunfalvys Werk ... Zur Zeit der Volkszählung von 1880 bekannten sich 56 Prozent der Budapester zur ungarischen Muttersprache, 34 zur ...
---++++ pokracovanie 20140801
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...=130&Itemid=114#6355
Poslední úprava: 01. srp 2014 03:14 od p.hanic.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Hongrois Uher, madjarske piesne 31. čec 2014 19:13 #6350


 • Příspěvky:1253 Obdržená poděkování 2573
 • Avatar uživatele p.hanic
 • p.hanic
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 73
Uher-sem_Je-suis-Hongrois-PL-Hongrie-Paris1849_1920.jpg


Ugorskaja_rus_1878.jpg


Ugorskaja_rus_21.jpg


Bitie_za_slov-jazyk-1861-s91-r1827.jpg


hongrais_magyars.jpg


Horvat_Tot-Magyar_Tot-Cseh_Tot-s11-ABSlowar-TOmVI-1827.jpg


Proti-Habsburgsky_odboj.jpg
Poslední úprava: 31. čec 2014 19:21 od p.hanic.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Ur.Slawen-Donauische-ungrische​ Slawen 31. čec 2014 19:26 #6351


 • Příspěvky:1253 Obdržená poděkování 2573
 • Avatar uživatele p.hanic
 • p.hanic
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 73
Kopitár
Ur-slaven-Slowaken.jpg


Slawen_reden_slawonisch-1785-s253.jpg
Poslední úprava: 31. čec 2014 19:28 od p.hanic.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Dušan
 • Strana:
 • 1
 • 2
Vygenerováno za 0.313 sekund


Copyright © 2013.Ramiannka All Rights Reserved.