Nepoznaná História

Main Menu

Login Form

paypal

 • Currency:
 • Amount:

Counter

01906646
Today
Yesterday
This Month
All days
117
255
5104
1906646
Vítejte, Host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne

Téma: Základné otázky našej minulosti (ZOnM)

Základné otázky našej minulosti (ZOnM) 09. dub 2014 19:08 #4676


 • Příspěvky:1253 Obdržená poděkování 2573
 • Avatar uživatele p.hanic
 • p.hanic
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 73
Motto: „Mnohí slovenskí historici, muzikológovia a etymológovia majú vážne potiaže rozlíšiť uhorský z minulosti od maďarský z minulosti, ale aj prítomnosti."

Základné otázky z našej minulosti (1). - ZOnM-1 - Jazyk – komunikácie "etník"
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...d=92&Itemid=114#4678
Základné otázky z našej minulosti (2). - ZOnM-2 - materinský jazyk, mentalizácia
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...d=94&Itemid=114#5298
Základné otázky z našej minulosti (3). - ZOnM-3 - "lingua patriae” dve "Ungarn"
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...t=10&Itemid=114#5845
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...d=100Itemid=114#5846
Základné otázky z našej minulosti (4). - ZOnM (4). - Madjarisch : Ungarisch
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...=107&Itemid=114#7087
Základné otázky z našej minulosti (5). – ZOnM (5). výuka živých jazykov v Rakúskom cisárstve 1849 - lebende Sprachen
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...=108&Itemid=114#7680

Základné otázky z našej minulosti (5). – uspávanky - etnikum-mentalizácia - muzicírovanie cigánov
Základné otázky z našej minulosti (6).- "Maďari so slovenskými jazykmi"
Základné otázky z našej minulosti (7). – „Hongrie turque“
Základné otázky z našej minulosti (8.). – každý Magyar je aj Hongrois, ale nie každý Hongrois je aj Magyar
Základné otázky z našej minulosti (9). – Trianonská trauma
Základné otázky z našej minulosti (10) - Genetika určuje etnicitu (2015-08-11)
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...126&Itemid=114#10862
Základné otázky z našej minulosti (11) - Katolícka cirkev a magyarisation (2015-08-20)

Základné otázky z našej minulosti (12). – ZOnM (12). - Prečo lingua magyarica nerozlišuje
wengersky : magyarsky? (2015-09-02)
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...=20&Itemid=114#11035

Základné otázky z našej minulosti (13). – ZOnM (13). - V akom jazyku boli napísané zákledné dokumenty SNS z roku 1871? (2015-09-03)

Základné otázky z našej minulosti (14). – ZOnM (14). - Prečo majú niektorí prekladatelia niekedy "terminologický výpadok"? (2016-01-02)

Základné otázky z našej minulosti (15). – ZOnM (15). - Prečo nám zatajujú výskyt cínových rúd na území našich predkov? (2016-05-18)

AD Terminologické kolokvium MS - Jazyk-materinský u Uhrov
Základné otázky z našej minulosti (A..) -
a.) - Kde a kedy bojovali „Madjar cralis" proti „Tourkias”?
b.) - Kde a kedy bojovali „Uhri" proti „Tourkias”?
c.) - Kde a kedy bojovali „Madjar Cralis" proti „Wenger Cralis"?
Základné otázky z našej minulosti (B.) - dve "Uhorská"?, 2x „Hongrie“? - belyja i černyja Ugory
a.) Ako interpretovať existenciu dvoch "Hongrie", "Ugern" +"Wengern",
dvoch ?uhorských? erbov na cisárskom erbe sv. Rímskej ríše?
b.) Pod ktorý erb patrilo územie dnešného Slovenska?
Pod ktorý erb patrilo územie dnešného Maďarska?

Popri týchto základných otázkach sa dostali na pretras i pridružené, nemenej zaujímavé:
Aký mal materinský jazyk ľud Uhorského kráľovstva?
Aký mal materinský jazyk gróf Štefan Sečanský?
Aký mal materinský jazyk hudobný génius Hongrois Fr.Liszt,krajan náš?
Uhor-Maďar (Onogur) etymológia a preklady slova "Uhor" ako politikum
Životopis Fr.Liszta je priam „ako noty na bubon“ – samá pauza!..

Prečo si ešte ani dnes nemôžeme prečítať "prvotiny" -základné práce tavarišča A.Bernoláka,
prečo sú stále utajované?
Kde sa mohol A.Bernolák do jeho 22 roku naučiť maďarsky,
keď osoby ovládajúce maďarský jazyk sa dostali do zoznamu “teroristov”
sledovaných cisárskou tajnou políciou?

Mnohé z týchto "otázok" privádzali do riadnej vývrtky tzv. "slovenských historikov".
Všetky vyššie uvedené mnou zostavené základné otázky zostali zo strany mnou oslovených gebírovcov -tzv. "slovenských historikov nezodpovedané"!

A už prvá základná otázka - komunikácie tzv. viacerých etník v Uhorsku, si vyslúžila z mojej strany zavedenie prekvalifikácie tzv. slovenských historikov na "insitných historikov"!

“Tárajú” o etnikách v Uhorsku a nevedia vysvetliť, "ako sa dorozumieval Hungarus so Slavusom?",
keď podľa ich "vedeckej metodológie" prekladajú tieto latinské označenia ako "Maďar a Slovák"!

===***=== doplnenia

20140730 ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...d=94&Itemid=114#6326
Dobre položené otázky ! Dnes 04:18 20140731
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...t=70&Itemid=114#6336
20140812 magyarisation a jej protagonisti
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...=130&Itemid=114#6439
20140915 - Madjarisch- ungarisch
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...=107&Itemid=114#7087
20141102 oprava linku na dve uhorská
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...=100&Itemid=114#5846
nová téma ZonM 5
20141107 - Jazyk a zákon zotrvačnosti ZOnM1 #7764
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...t=20&Itemid=114#7764
201411012
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...=470&Itemid=114#7835
Základné otázky z našej minulosti (11) - ZonM11 - Katolícka cirkev a magyarisation (2015-08-20)
Mohla byť realizovaná magyarisation bez účasti katolíckej cirkvy?
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...180&Itemid=114#10936
Téma je vložená do "Maďarizácia". Je jej súčasťou.
20151020 :"posúvanie hungarus identity slovenského ľudu do úzadia"
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...210&Itemid=114#11407
** dôležitý dôkaz k logike delenia "Natio Hungarica", transformácie wengerského ľudu:
Hungariae Slavus sa politickým tlakom rozdelil na Hungarus + Slavus.
Maďari si ukradli pojem "Hungarus" pre seba a "Slavus" zjednodušili na "Slovák"
*** 20151027
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...=30&Itemid=114#11461
Slave slawonisiert 1821 s.558 : "Bei andern Nationen müssen die Gelehrten dem Volke singen, bei den Slaven ist es umgekehrt./ U iných národov, učenci spievajú ľuďom, medzi Slovanmi, je to naopak."
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...=10&Itemid=114#11464
nun sosprechet doch auch ihr wenigem Nicht - Slaven , slawisch! *** 1848 Suhajda
****20160102
ZOnM (14) Ľudovít Štúr, "Devätnásté storočie a maďarizmus" ." in unsere rein slowenische Mundart"
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...=30&Itemid=114#11917
****20160422 Adam Liszt a výuka Hungarica nativa - jeho materinský jazyk
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...130&Itemid=114#12856
****20160518
ZONM(15) Výskyt rúd k produkcii cínu na Slovensku Dnes 22:31
www.ramiannka.jecool.net/index.php?optio...=40&Itemid=114#13114
--- už viete prečo organizovali magyarisation? Dnes 23:08
www.ramiannka.jecool.net/index.php?optio...200&Itemid=114#13115
www.ramiannka.jecool.net/index.php?optio...200&Itemid=114#13117
****20160712
ZOnM-16 - Prečo bol zavedný úradný jazyk Lingua Latina v kráľovstve Wengrov?
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...=40&Itemid=114#13506
ZOnM-17 - Prečo došlo k oddeleniu luteránov od rímsko-katolíckej cirkve na synode v Žiline 1610 ?
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...=40&Itemid=114#13507
ZOnM-18 - Prečo nebola Bohémia nikdy historikmi popisovaná ako multietnická i keď tam žili "Teutschen" spolu s "Bohmen"?
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...=40&Itemid=114#13508
****20160714 The War of Races in Hungary:
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...=20&Itemid=114#13522
***20161007 - univerzita v Pesti bez vyuky maďarčiny
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...=10&Itemid=114#14101
***20161115 - cenzúra prác Daniela Krmana
www.ramiannka.jecool.net/index.php?optio...=60&Itemid=114#14322
***20171128 Hlas sz Slovenska - Problem Uhor Magyar 1861
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...=30&Itemid=114#15913
***20190430 ZOnM-19 – Hudba, spev, tanec v Uhorsku.
Prečo v Trenčiankej stolici Zigeuner nemuzicírovali?
Prečo Zigeuner nemuzicírovali ani medzi Moravskými Slovákmi?
Kde medzi Hungariae Slávusmi Zigeuner muzicírovali?
Kto, kedy a v ktorých prácach sa zaoberal s :
„Die Zigeuner und Ihre Musik in Ungarn.“?
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...144&Itemid=114#17058
*20200203 chudoba vyjadrovania lingua magyarica 1790
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...600&Itemid=114#17927
books.google.sk/books?id=pz8FAAAAIAAJ&pg=PA99&
*20200518 Béla Bartók Dnes 19:39 #18269
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...610&Itemid=114#18269
*20200701 Ako sa zo Slovákov stali štatisticky Maďari #18337
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...230&Itemid=114#18337
*20200820 Dušan - Hudba a spev moravských Slovákov Ottov naučný slovník 1901
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...=60&Itemid=114#18454
*20200707 rok J.5.7.3 : JAR - hrad Lupča 07. srp 2020 20:24 #18416 graféma "J" dôležité!
ramiannka.jecool.net/index.php?option=co...460&Itemid=114#18416
Poslední úprava: 21. srp 2020 18:58 od p.hanic. Důvod: Hrad Lupča graféma !J!
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Ramiannka, Metod J. Sláv, IvanSk, samomirus

lingua nativa Hungarica 20. kvě 2014 20:38 #5475


 • Příspěvky:1253 Obdržená poděkování 2573
 • Avatar uživatele p.hanic
 • p.hanic
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 73
k ZOnM - jazyk - materinský jazyk je potrebné doplniť aj terminológiu juristiky.
"lingua nativa Hungarica", "nativa Hungarica", ...
book.google : nativa hungarica
ponúkne : Die Wahre Rechts-Kontinuität in der ungarischen Frage - Seite 11, 1864 -
books.google.at/books?id=a64AAAAAcAAJ

Denn die magyarische Sprache ist im Sinne des Corpus juris hungarici um kein Haar mehr „nativa hungarica",
als alle übrigen einheimischen Sprachen;
wenn es also im Gesetze heisst: „damit die „nativa hungarica" -Sprache mehr gepflegt ...

Dobre si to pozrite - je tam popísaná podstata zákonov z oblasti lingua
- a porovnajte si to s Rapantovým- maďarónstvo Bernoláka!
jasné ako facka!
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Metod J. Sláv, IvanSk, samomirus

lingua nativa Hungarica 20. kvě 2014 23:10 #5479


 • Příspěvky:1002 Obdržená poděkování 1969
 • Avatar uživatele IvanSk
 • IvanSk
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 55
Nehchem Vám tu do toho vstupovať lebo je to tu pekne zhrnuté ale predsa mám otázok viac ale opýtam sa len jednu kto sú to vlastne tí Turque?
Ja som sa totiž dočítal v starých spisoch že Turci tiež roprávalí nárečím langue esclavone.
A čo sa týka tých Maďarov a Hungáriou ešte aj Marx a Engels vedeli sem tam rozlišovať medzi nimi.
Engels in Neue Rheinische Zeitung No. 222, February 1849: "We repeat: apart from the Poles, the Russians, and at most the Turkish Slavs, no Slav people has a future, for the simple reason that all the other Slavs lack the primary historical, geographical, political and industrial conditions for independence and viability. Peoples which have never had a history of their own, which from the time when they achieved the first, most elementary stage of civilization already came under foreign sway, or which were forced to attain the first stage of civilization only by means of a foreign yoke, are not viable and will never be able to achieve any kind of independence. And that has been the fate of the Austrian Slavs. The Czechs, among whom we would include the Moravians and Slovaks, although they differ in respect of language and history, have never had a history of their own".

nehovoriac o tomto hnoji kde obhajuje zločiny "germánov" a "maďarov" na slovanoch .
Neue Rheinische Zeitung February 1849: "And if during eight centuries the "eight million Slavs" have had to suffer the yoke imposed on them by the four million Magyars, that alone sufficiently proves which was the more viable and vigorous, the many Slavs or the few Magyars! .... what a "crime" it is, what a "damnable policy" that at a time when, in Europe in general, big monarchies had become a "historical necessity", the Germans and Magyars untied all these small, stunted and impotent little nations into a single big state and thereby enabled them to take part in a historical development from which, left to themselves, they would have remained completely aloof! Of course, matters of this kind cannot be accomplished without many a tender national blossom being forcibly broken. But in history nothing is achieved without violence and implacable ruthlessness... In short, it turns out these "crimes" of the Germans and Magyars against the said Slavs are among the best and most praiseworthy deeds which our and the Magyar people can boast in their history".

Toto je tá propganda čo šíria dodnes, že slovania sa nevedia spravovat sami, a musia byť poddaní a to je falošná idea pochádzajúca od týchto zmrdov. Všetko tomu prispôosbili aj celú históriu aby to tak vyzeralo. Ale v zápätí sa ten zmrd strašne bojí zjednotenia slovanov v čase narastajúceho panslavizmu. Keby boli slovnia neschopní niečo vytvoriť tak by ten zmrd nemal strach..
Engels, "Germany and Pan-Slavism", 1855: "The Slavic race, long divided by inner struggles, pushed back to the east by the Germans, subjugated in part by Germans, Turks and Hungarians, silently re-uniting its branches after 1815 by the gradual growth of Pan-Slavism, it now makes sure of its unity for the first time, and with that declares war to-the-death on the Roman-Celtic and German races, who have ruled Europe until now."

jonjayray.tripod.com/engels.html

www.mlwerke.de/me/me06/me06_165.htm
Poslední úprava: 20. kvě 2014 23:18 od IvanSk.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Metod J. Sláv, samomirus

lingua nativa Hungarica 21. kvě 2014 05:13 #5481

 • Avatar uživatele Denis
 • Denis
V radoch Turkov bojovalo vela Balkánskych Slovanov. V Petrovaždíne miestny hovoril, že tu v tureckých a protitureckých vojnách bojovali hlavne Srby proti Srbom. Dá sa predpokladať, že týto Balkánsky Slovania prenikli čiastočne aj Tureckej štátnej správy.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.

Vengri proti Magyarom 21. kvě 2014 05:46 #5484


 • Příspěvky:712 Obdržená poděkování 1530
 • Avatar uživatele eliot
 • eliot
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 57
Denis napsal:
V radoch Turkov bojovalo vela Balkánskych Slovanov. V Petrovaždíne miestny hovoril, že tu v tureckých a protitureckých vojnách bojovali hlavne Srby proti Srbom. Dá sa predpokladať, že týto Balkánsky Slovania prenikli čiastočne aj Tureckej štátnej správy.
Denis: V zmysle výroku z článku:
"Orbáns Spiel mit dem Staatsbankrott" , 04. Jänner 2012, (Orbanová hra so štátnym bankrotom)
„Und da ?Ungarn? immer schon ein christliches Bollwerk gegen die Barbarei
ob gegen die "Türken" oder die Kommunisten – war, sollte Europa an seiner Seite stehen.“
derstandard.at/1325485686524/Blog-Krisen...ankrott?_blogGroup=1

2.) Vieš ukázať, kde a uviesť kedy bojovali "Maďari" proti "Turkom" ?

Lendvai_2_Hongrie.JPG


Lendvai_Uhorske_kr-a-turecke-Madarsko.jpg
Poslední úprava: 21. kvě 2014 05:48 od eliot.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Ramiannka, Metod J. Sláv, ivko

Vengri proti Magyarom 21. kvě 2014 06:27 #5488


 • Příspěvky:985 Obdržená poděkování 1683
 • Avatar uživatele ivko
 • ivko
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 57
Na Jutube je spomínaný film Jágerské hviezdy.Autor románu je Géza Gárdonyi, maďarský spisovateľ židovského pôvodu, väčší Maďar ako pravý "Maďar".

Ak si odmyslíme niektoré nezrovnalosti, že obrancovia sa dorozumievali skôr po slovensky, že István Dobo bol Rusín, a že pod jágerským hradom popri pravých Turkoch pobehovali aj kolaboranti z "Turkisch Ungarn", tak ten film má určitú výpovednú hodnotu.
Netreba ani veľmi preceňovať, ani veľmi hanobiť.
Ten film je obrazom doby,kedy vznikol.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Metod J. Sláv

Základné otázky našej minulosti (ZOnM) 21. kvě 2014 08:56 #5489


 • Příspěvky:4891 Obdržená poděkování 7335
 • Avatar uživatele Dušan
 • Dušan
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 86
Ešte tak vedieť po maďarsky..Nebol by krátky obsah s dôrazom na význam k téme ?
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Metod J. Sláv

Základné otázky našej minulosti (ZOnM) 21. kvě 2014 10:51 #5490


 • Příspěvky:985 Obdržená poděkování 1683
 • Avatar uživatele ivko
 • ivko
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 57
Krátky obsah: na hrade v Egeri (Jágri) sa pod vedením Štefana Doba pripravila na obranu posádka hradu s obyvateľmi, a s posilou z vted.Horného Uhorska, z banských miest a z miest vých.Slovenska.
Voči mnohonásobnej presile sa úspešne bránili, Turkom nepomohlo ani kopanie podzemného tunela, požiare v meste...
Nakoniec odišli.Do tejto hlavnej témy je zapletený príbeh unesených detí a trochu lásky.
V časoch po 2.svet. vojny túto knihu preložil známy slov.spisovateľ.To boli časy proletárskeho internacionalizmu,vtedy nemohli byť slovensko-maďarské rozbroje...
Chcel som upútať na tent film a na knihu (je lepšia) a urobiť tak radosť p.hanicovi a Vám všetkým.Vystupujú tam divní Maďari, veľa cigánov...
A z našich urobili "ich".
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Ramiannka, Dušan, Metod J. Sláv

Základné otázky našej minulosti (ZOnM) 21. kvě 2014 11:08 #5491


 • Příspěvky:4891 Obdržená poděkování 7335
 • Avatar uživatele Dušan
 • Dušan
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 86
Aha.Vďaka. Takže podstata je z "z našich oni".Klasika.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Metod J. Sláv

Základné otázky našej minulosti (ZOnM) 21. kvě 2014 11:38 #5492


 • Příspěvky:712 Obdržená poděkování 1530
 • Avatar uživatele eliot
 • eliot
 • SUPER SPECIALISTA
 • OFFLINE
 • Karma: 57
ivko napsal:
..z vted.Horného Uhorska,......Vystupujú tam divní Maďari, veľa cigánov...
Geschichte der Zigeuner: Ihre Herkunft, Natur und Art - Seite 116, Theodor Tetzner - 1835 -
‎Sie erhielten den Namen „Neubauern, oder Uj Magyar.“ - Es half nichts; man nahm ihnen deshalb die Kinder mit Gewalt und brachte fie bei ordentlichen Leuten zur Erziehung unter; aber die Schwierigkeiten, welche in dem böfen Willen der ...
books.google.at/books?id=RBFMAAAAcAAJ
Poslední úprava: 21. kvě 2014 11:38 od eliot.
Administrátor zakázal veřejné příspěvky.
Následující uživatel poděkoval: Metod J. Sláv, IvanSk
Vygenerováno za 0.214 sekund


Copyright © 2013.Ramiannka All Rights Reserved.